Sag: Systemhuset

Ordrupvej 070 A-B, Gentofte
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Etagebeboelseshus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Systemhuset
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Ordrupvej 070 A-B
Kommune:
Gentofte
Omfang:
Etagehuset (1937 af Mogens Lassen og Ernst Ishøy). F. 1996*.
Beskrivelse:
"Etagehuset er et af de første etagehuse i Danmark opført med et bærende system af bærende tværskillevægge og etageadskillelser i jernbeton. Konstruktionen er opført med glideforskalling. De bærende tværskillerum har gjort det muligt at etablere lette facader og har overflødiggjort hovedskillerum i lejlighederne. Bygningen er 5 etager høj. De to hovedtrapper markeres som et gennemgående lodret bånd i facaden mod Ordrupvej og køkkentrapperne springer frem af bygningens bagside. Stueetagen rummer 4 butikker, en gennemgang til baghaven og adgang til de to hovedtrapper. Vedligeholdelsestilstand: Ejendommen står i hovedtrækkene som ved opførelsen, dog er de franske altaner ved en istandsættelse trukket tættere mod facaden end oprindeligt og butikkerne i stueetagen har ændret glaspartierne og opsat nye skilte og markiser. Bygningen er født med den skavank at betondækkene hænger, da der ved støbningen ikke blev beregnet pilhøjde. De epokegørende glasfacader er i dag utætte og kolde. Ejerne er tilsyneladende delt mellem ønsket om ""at gøre noget"" og ""bare at vedligeholde"". Bygningshistorie: Bygningen var ved opførelsen en sensa-tion både p.g.a. byggeteknik og p.g.a. sit moderne og internationale formsprog, som bl.a. var inspireret af Le Corbusier. Bygningen blev opført som det første af en planlagt række systemhuse (deraf navnet), men der blev aldrig opført flere end dette. (LIK, Skov- og Naturstyrelsen 1996)."
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Etagebeboelseshus
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
22-01-1996
Begrundelse:
"At Bygningsynet finder, at etagehuset, Ordrupvej 70 A-B, ""Systemhuset"" (1937 af arkitekt Mogens Lassen og ingeniør Ernst Ishøy) har de arkitektoniske værdier, der kan begrunde fredning af en bygning under 100 år. Ejendommen er en af den moderne arkitekturbevægelses mest markante bygninger i Danmark. Etagehuset var banebrydende både med hensyn til byggeskik og formsprog. Byggeteknisk var såvel glideforskalling, de bærende tværskillerum og sammenstøbningen af etageadskillelser og tværskillevægge nyheder. Facaden mod Ordrupvej afspiller på harmonisk vis de forskellige funktioner: boliger (med de franske altaner), trapperum og -opgange og butikkerne i stueetagen. (LIK, Skov- og Naturstyrelsen 1996). "
Journal nr.:
911/157-0010

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
21-05-1999
Journal nr.:
1996-926/157-0005


Dokumenter

Navn:
Systemhuset
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Bevaringsværdier i bebyggelsen og vejledning til modernisering af køkkener og badeværelser (udarbejdet af Varmings Tegnestue for Kulturarvsstyrelsen 2008)Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Ordrupvej 70A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap