Sag: Det tidl. sprøjtehus ved Charlottenlund Slot

Jægersborg Allé 002, Gentofte
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Slot
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Det tidl. sprøjtehus ved Charlottenlund Slot
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Jægersborg Allé 002
Kommune:
Gentofte
Omfang:
Sprøjtehuset (tidl.) (1882 af Ferdinand Meldahl). F. 1998.
Beskrivelse:
Lokalitetsbeskrivelse fra oktober 1997, Elisabeth Buchwald: Sprøjtehuset er bygget til det nærliggende Charlottenlund Slot, men samtidig i bekvem nærhed af restaurant Ved Stalden, hvor handelsmænd med deres hestekøretøjer holdt ind for at slukke tørsten, og dermed sikrede, at der altid var heste til at trække sprøjten i tilfælde af brand. Sprøjtehuset udlejes frem til 31.12.1998 til Gentofte Brandvæsens Museum og anvendes som museumsanneks, men påtænkes af den nye ejer indrettet til iskiosk. Sprøjtehuset er en lille og ganske enkel, kvadratisk bygning i gul blankmur med skiferdækket telttag. Facadens tofløjede revleport er grønmalet, ligesådan de højtsiddende vinduer med opsprossede støbejernsrammer. I det indre rummer sprøjtehuset ét enkelt rum med hvidmalede vægge og betongulv. Vedligeholdelsestilstand Huset fremstår velholdt og velbevaret. Planforhold Området er ikke omfattet af lokalplan, men er i kommuneplanen udlagt til skov- og parkområde. Kommuneatlas Der er ikke udarbejdet kommuneatlas for Gentofte, og i kommunes registrant over bevaringsværdige huse er sprøjtehuset ikke omtalt.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Slot
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
22-12-1998
Begrundelse:
Det velbevarede sprøjtehus indgår som en kulturhistorisk væsentlig del af det fredede Charlottenlund Slot.
Journal nr.:
1996-911/157-0006

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
16-09-2003
Begrundelse:
Journal nr.:
2003-123/157-0001


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Jægersborg Alle 2A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap