Sag: Munkegårdsskolen

Vangedevej 178, Gentofte
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Skole
Antal bygninger:
5
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Munkegårdsskolen
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Vangedevej 178
Kommune:
Gentofte
Omfang:
Skolen (1957 af Arne Jacobsen) omfattende hovedbygningen, gymnastikbygningen, småbørnsbygningen, cykelstaldene, toiletbygningerne, inspektør- og pedelboligerne med garagen samt bygningernes nære omgivelser bestående af grønnegårdene, skolegården med pergolaer samt bøgehækkene og platantræerne. F. 1995.
Antal bygninger:
5
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Skole
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:
Bygningsværker ; Have ; Træer ; Andet ; Gårdrum, gårdsplads

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
02-10-1995
Begrundelse:
"Skolen er et hovedværk blandt Arne Jacobsens arbejder og et eksempel på, hvorledes arkitekten på forbilledlig vis har taget udgangspunkt i ""brugeren"" og formået at skabe en stor og velstruktureret helhed. Såvel det nære samspil mellem arkitektur og havekunst, som den gennemarbejdede detaljering af både bygning, inventar og uderum, hæver skoleanlægget langt over tidens øvrige byggeri. (ELI, Skov- og Naturstyrelsen 1995). "
Journal nr.:
911/157-0013


Omfattede bygninger: 5


Fredet bygning Vangedevej 178
Fredet bygning Vangedevej 174
Fredet bygning Vangedevej 178
Fredet bygning Vangedevej 178A
Fredet bygning Vangedevej 178

Fredede omgivelser: 5

Signatur Bygningsværker
Signatur Have
Signatur Træer
Signatur Andet
Signatur Gårdrum, gårdsplads


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap