Sag: Christiansholm

Vitus Beringsallé 30-32, Gentofte
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Christiansholm
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Vitus Beringsallé 30-32
Kommune:
Gentofte
Omfang:
Hovedbygningen (1746-67). F. 1918.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
21-04-1972
Journal nr.:
0000

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
29-10-1971
Journal nr.:
B851-11-71

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
27-08-1918
Journal nr.:
33/18


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Christiansholm Slot 1

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap