Sag: Gotfred Rodesvej 2

Gotfred Rodesvej 002, Gentofte
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Villa
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Gotfred Rodesvej 2
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Gotfred Rodesvej 002
Kommune:
Gentofte
Omfang:
Villaen med sidefløj, drivhus og garage samt haveanlæg med hegnsmure (1930 af Arne Jacobsen, til sig selv). F. 1987.
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Villa
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
18-03-1987
Begrundelse:
Journal nr.:
621-1-64/86


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Gotfred Rodes Vej 2
Fredet bygning Gotfred Rodes Vej 2

Fredede omgivelser: 0



Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap