Sag: Øregård Gymnasium

Gersonsvej 032, Gentofte
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Skole
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Øregård Gymnasium
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Gersonsvej 032
Kommune:
Gentofte
Omfang:
Den firefløjede hovedbygning med overdækket aula (1922-24 af G.B. Hagen og Edvard Thomsen). F. 1995.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Skole
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
09-10-1995
Begrundelse:
Bygningen har de fremragende arkitektoniske værdier, der kan begrunde fredning af en bygning, som er under hundrede år gammel. Bygningen er et hovedværk indenfor 1920érnes skolebyggeri. Det arkitektoniske helhedsbegreb med den enkle og klare rumlige organisation repræsenterer det bedste indenfor aulaskolebyggeriet og dansk nyklassicisme. (ELI, Skov- og Naturstyrelsen 1995).
Journal nr.:
911/157-0014


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Gersonsvej 32

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap