Sag: Lille Bernstorff, Trianglen (tidl.)

Jægersborg Allé 117, Gentofte
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Komplekstype:
Landsted
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Lille Bernstorff, Trianglen (tidl.)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Jægersborg Allé 117
Kommune:
Gentofte
Omfang:
Hovedbygningen (1811 ff.). F. 1945.* Oph. 2012.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Landsted
Bebyggelsestype:
Hovedstad - Villakvarter/parcelhusområde
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
09-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
49/44

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
01-03-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
49/44

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
27-02-1998
Begrundelse:
Journal nr.:
1996-926/157-0007

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
17-12-2012
Begrundelse:
Kulturstyrelsen finder ikke, at hovedbygningen til Lille Bernstorff, Jægersborg Allé 117, matr.nr. 1ab, Bernstorff, Gentofte Kommune har de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. Bygningen er opført som landsted i 1811 som en – beskeden – kopi af det nærliggende Bernstorff Slot. De arkitektoniske kvaliteter er imidlertid afgørende svækket som følge af en række ombygninger både før og efter fredningen i 1945. Udvendigt gælder det bl.a. tilføjelsen af sidebygningen og den lille mellembygning med gennembrydning til hovedbygningen, de nyere og temmelig bastante trapper mod gård og have samt det nye tag med ovenlysvindue og ventilationshætter. Indvendigt er den oprindelige grundplan i stueetagen fuldstændig opbrudt. Først og fremmest har husets centrale rum, den fornemme havestue, mistet størsteparten af sine kvaliteter ved nedrivningen af de tværgående vægge. De bevarede rester af den oprindelige dekoration fremstår nu som løsrevne og rudimentære uden oplevelse af rummets oprindelige helhed. Dertil kommer bl.a. den senere etablerede gang fra forstue til mellembygning, de nyere parket- og flisegulve og den nyere køkkenindretning i kælderen med dominerende flisebeklædninger. Alle forhold, der er fremmede for den oprindelige arkitektur, og som tilsammen berøver bygningen dens karakter af 1800-tals landsted. Det er Kulturstyrelsens opfattelse, at ændringerne på Lille Bernstorffs hovedbygning er så omfattende og indgribende, at fredningsværdierne ikke meningsfuldt lader sig genoprette.
Journal nr.:
2012-7.82.04/157-0001

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
25-09-2013
Journal nr.:
2012-7.82.04/157-0001

Type:
Scanjour nr
Dato:
31-10-2013
Journal nr.:
2012-7.82.04/157-0001


Dokumenter

Ingen tilgængelige dokumenter.

Omfattede bygninger: 1


Bygning med bevaringsværdi 2 Jægersborg Alle 117

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap