Sag: Højdebeholderanlægget på Tinghøj

Vandtårnsvej 60, Gladsaxe
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Vandværk
Antal bygninger:
5
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Højdebeholderanlægget på Tinghøj
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Vandtårnsvej 60
Kommune:
Gladsaxe
Omfang:
Højdebeholderanlægget på Tinghøj, bestående af den aksiale kørevej, halbygningen, bestyrerboligen, redskabsskuret, de to græsbeklædte plateauer med 10 vandreservoirer, 20 nedgangs- og ventilationstårne med trapper og adgangsveje (1931- ca. 1935 af Ib Lunding) samt ventilbygningen (1943 af Ib Lunding). F. 2001.
Beskrivelse:
"Jf. Bygningssynsmødet den 15. september 1999 Beskrivelse: Anlægget er placeret på et 10 hektar stort areal, der er indhegnet af et rødmalet stakit. Tæt ved indkørslen ligger halbygningen og bestyrerboligen samt et lille rødmalet redskabshus af træ af speciel udformning. Fra indkørslen strækker sig en bred kørevej midt ned gennem området med den bispehueformede ventilbygning i den anden ende af aksen. På begge sider hæver de to 3,2 m høj græsklædte plateauer sig med de karakteristiske nedgangstårne, der kan ses fra flere af de tilgrænsede veje. Halbygningen: Er en 6 m høj rødstensbygning med lavt, papdækket heltag og støbte afrundede vindfang ved de to nordlige hjørner. Midt i hver gavl er der et stort glasparti, og parvis gennem muren markerer I-profiler ophængningen af en traverskran i hallens længderetning. I hallen er de store ventiler, der styrer vandforsyningen. Bestyrerboligen: Står ved en lille let krummet forbindelsesbygning af gule sten og med kobbertag i forbindelse med halbygningen. Den er i en etage med kælder, af gule sten og med rødt, halvvalmet tegltag. I det ene hjørne er der et funktionalistisk hjørnevindue. Der er isat nye vinduer med termoglas. Kældervinduerne er halvcirkelformede. Der er tre skorstene, de to placeret i kippen og oprindelige, den tredje, der står midt i den nordre tagflade synes senere opsat. Plateauerne: Indeholder nord for kørevejen 4 vandreservoirer og syd for 6, hver rummende 20.000 kubikmeter vand. Hvert reservoir har 264 betonsøjler, der bærer overdækningen. Til hvert reservoir findes to nedgange. De er langstrakt kubeformede, støbt i beton med tydelige tværgående fuger, der markerer støbeprocessen. Øverst er en afdækningsplade af kobber. Dørpartiet er også af kobber, indfatningen med afrundede hjørner og selve døren med kraftige naglehoveder. Hver af de 20 tårne har små cirkulære ruder placeret uregelmæsssigt i betonkappen og hvert illustrerende et stjernebillede. Ventilbygningen: Er en cirkulær rødstensbygning med heltag af røde teglsten. ""Bispehueformen"" er inspireret af Bjernede rundkirke før restaureringen. Den brede indgangsport er placeret mellem to svære murede piller, der er afrundede mod porten og bærer en flad betonafdækning. Over porten er 9 cirkulære ruder af uens størrelse og placeret som stjernerne i stjernebilledet Orion. Indvendig er der midt i bygningen en svær betoncylinder, der minder om de bornholmske rundkirker. Vedligeholdelsesstand: God. Yderligere Bygningshistorie: Efter beslutningen om at bebygge filterbassinerne ved Sankt Jørgens sø, måtte kommunen finde et andet område til anlæggelse af et vandreservoir af stor kapacitet, og i 1929 erhvervedes det højt beliggende område ved Tinghøj i Buddinge ved ekspropriation. Der blev i første omgang anlagt tre beholdere i 1931. Kort efter tilføjedes de øvrige beholdere. Anlægget er opført at Stadsarkitektens Direktorat med Ib Lunding som sagsarkitekt. Anlæggets kapacitet er for ca. 20 år siden forøget ved opførelsen af et 76.000 kubikmeter stort betonreservoir vest for det oprindelige anlæg. Dette anlæg er ikke medtaget i fredningsforslaget og ikke nærmere beskrevet. Kommuneatlas: Der er udarbejdet kommuneatlas for Gladsaxe Kommune i 1998. Der fremgår heraf, at anlægget er kategoriseret som værende af høj bevaringsværdi. "
Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
5
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Vandværk
Bebyggelsestype:
Købstad - Forstadskvarter (blandet kvarter)
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:
Andet

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
19-01-2001
Begrundelse:
Jf. brev af den 7. juni 2000 Begrundelsen for fredningen er, at man finder, at Tinghøj vandreservoir, bestående af den aksiale kørevej, halbygningen, bestyrerboligen, redskabsskuret, de to græsbeklædte plateauer med 10 vandreservoirer, 20 nedgangstårne med trapper og adgangsveje (1931- ca. 1935 af Ib Lunding) samt ventilbygningen (1943 af Ib Lunding), alle har de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning. Anlæggets enkelte bygninger har fået hver sit arkitektoniske udtryk med mange fint udtænkte og udførte detaljer. Især de meget raffinerede nedgangstårne med den elegante sammenstilling af beton, kobber og stål hæver anlæggets samlede arkitektoniske udtryk.
Journal nr.:
1996-911/159-0004


Omfattede bygninger: 5


Fredet bygning Vandtårnsvej 60A
Fredet bygning Vandtårnsvej 60A
Fredet bygning Vandtårnsvej 60A
Fredet bygning Vandtårnsvej 60A
Fredet bygning Vandtårnsvej 60

Fredede omgivelser: 1

Signatur Andet
10 vandreservoirer med 20 nedgangs- og ventilationstårne


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap