Sag: Mørkhøjgård

Mørkhøj Bygade 19, Gladsaxe
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Mørkhøjgård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Mørkhøj Bygade 19
Kommune:
Gladsaxe
Omfang:
Hovedbygningen og de dermed sammenbyggede sidefløje mod gården (1836).
Fredet 1950.
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
04-04-1950
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
02-11-2017
Journal nr.:
17/07931


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Mørkhøj Bygade 19

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap