Sag: Edelgave

Edelgavevej 28, Egedal
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Herregård
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Edelgave
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Edelgavevej 28
Kommune:
Egedal
Omfang:
Hovedbygningen (1782-91 af Andreas Kirkerup). F. 1918.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Herregård
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom - Herregård
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
06-12-1993
Journal nr.:
926/171-0001

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
12-07-1918
Journal nr.:
33/18


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Edelgavevej 28A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap