Sag: I.H. Mundtsvej 4B

I.H. Mundtsvej 004B, Lyngby-Taarbæk
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Villa
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
I.H. Mundtsvej 4B
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
I.H. Mundtsvej 004B
Kommune:
Lyngby-Taarbæk
Omfang:
Villaen (1957 af Arne Jacobsen). F. 1999.*
Beskrivelse:
"Lokalitetsbeskrivelse fra bilag til Bygningssynsmøde den 17. marts 1999: Villaen, der er opført til de nuværende ejere, ligger på en smal, stærkt skrånende ""koteletgrund"" med udsigt over den naturfredede Lyngby Åmose. Villaen er opbygget med en muret kælder/underetage, der optager terrænfaldet i husets bredde. Ovenpå denne ligger på svære, tværstillede træbjælker selve boligdelen som et selvstændigt element: en let trækonstruktion, beklædt med lodretstillede, trykimprægnerede fyrretræsbrædder. Det flade tag er beklædt med tagpap og udstyret med et par ""kuppel""-ovenlys til gang og bad. Villaens nordvendte facade brydes alene af indgangsdøren med en spinkel, lejderlignende trappe og fremstår derfor meget tillukket, hvorimod husets øvrige sider åbner sig op mod haven i store glaspartier; sydsiden med et bredt, fortløbende vinduesbånd med brystninger af blåmalede eternitplader, vestgavlen i et stort skydedørsparti i glas ud til den vestvendte terrasse og østgavlen i et mindre glasparti med indgang til husets kælder/underetage. Husets ydre er overalt intakt, yderdøre og termovinduer er således de originale, ligesådan terrasserne ved gavlene med tilhørende trapper og balustre. I det indre har man i de store træk bevaret huset som ved opførelsen. Således er planen forholdsvis intakt med en bred, længdegående skabsgang - der tillige har kunnet fungere som spisestue og legerum - hvorfra man mod syd har adgang til forældresoveværelse, børneværelse og køkken, mod øst gennem en skydedør til den tværgående opholdsstue og mod vest til et badeværelse med ovenlys. Væsentligste ændring er en (tidlig) sammenlægning af de oprindelige to, meget smalle børneværelser til ét større værelse samt etablering af en spindeltrappe i fyrretræ herfra til underetagen, der ved samme lejlighed indrettedes til kontor. Interiøret er tilsvarende intakt: overalt lakerede fyrretræs bræddegulve (i gangen dog belagt med korkfliser), lofter beklædt med ubehandlede fyrretræsbrædder, desuden plane, hvide døre og skydedøre med originale håndtag, originale skabe i gang og soveværelser og Arne Jacobsens originale køkken med hvidmalede låger og skuffer samt en spiselem, der i stuen fungerer som spiseplads. Arkitektens farvesætning er bibeholdt med bl.a. en blågrøn vægfarve i skabsgangens sofaniche og en blågrå i stuens længdegående skillevæg. Vedligeholdelsestilstand: Huset fremtræder vel vedligeholdt og bevaret med stor veneration for Arne Jacobsens oprindelige idé. Planforhold: Området er omfattet af en lokalplan, som skal sikre, at der ikke bygges mindre end 30 meter fra grænsen til naturfredningen af Åmosen. Kommuneatlas: Der er ikke udarbejdet kommuneatlas for Lyngby-Tårbæk Kommune "
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Villa
Bebyggelsestype:
Stationsby - Villakvarter, parcelhusområde
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
22-11-1999
Begrundelse:
"Villaen (1957 af Arne Jacobsen) har de fremragende kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning af en bygning under 50 år. Huset er i de store træk et forholdsvis intakt eksempel på Jacobsens mere beskedne villabyggeri fra hans sene år, foruden at det - i et lille format - illustrerer arkitektens ihærdige arbejde i efterkrigsårene med den arkitektoniske ""æske"" og dens formmæssige og rumlige muligheder. Der lægges endvidere vægt på, at Jacobsens originale skabsinventar og lamper er bevaret, tillige med de oprindelige grønne og gråblå farver i forstue og dagligstue. (jf. brev af 12. august 1999). "
Journal nr.:
1996-911/173-0003

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
06-12-1999
Begrundelse:
Journal nr.:
1996-926/173-0002


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning I.H.Mundts Vej 4B

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap