Sag: Raadvad 3-30

Raadvad 3-30, Lyngby-Taarbæk
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Fabrik / industri m.v.
Antal bygninger:
18
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Raadvad 3-30
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Raadvad 3-30
Kommune:
Lyngby-Taarbæk
Omfang:
Hele området syd for Søndre Mølleå. Alle bygninger og anlæg herunder Damhuset, den tidl. inspektørbolig (ca. 1770); Kildehuset (før 1779); Fileværket (før 1779); Smedien (1805); Længen (mellem 1835 og 1846); Egehuset, oprindelig skole (før 1835); Møllehuset (ca. 1846); de fire beboelsesblokke (1917-18). Fredet 1983.
Beskrivelse:
"Fredning præciseret 18. oktober 2004 Raadvad ligger ved Mølleåen ved Raadvaddam. Oprindelig lå på stedet en lille kornmølle. I 1643 blev den omdannet til industrimølle, som hovedsagelig producerede våben og landbrugsredskaber. Den blev ødelagt under Svenskekrigen i 1657-60, men blev genopført straks efter krigen og i 1664 indrettet til krudtmølle og fungerede som sådan indtil 1758, hvorefter den i 1759 blev indrettet som fileværk. Produktionen af metalredskaber stod på gennem mere end 200 år. Senest fungerede Raadvad som knivfabrik. Produktionen blev indstillet i 1974. Efter at have stået ubenyttede i en del år blev bygningerne endelig i 1986 taget i brug af Nordisk Center til bevaring af Håndværk. De eksisterende produktionsbygninger er opført i slutningen af 1800-tallet. De er opført på henholdsvis støbte og murede fundamenter. Facaderne er i grundmur og tagene er overvejende skiferklædte. Der er bevaret vandføring, stigbord og malekarm. Der er installeret turbine, men ikke bevaret gemmelt mølleinventar. Bygningerne er godt vedligeholdte. (teksten er fra: Møllebygninger i Danmark, Redegørelse og status 1993)."

Fredningsbeskrivelse for nedenstående, se vedhæftede dokumenter (Pdf)


  • Damhuset, Raadvad
  • De Nye Huse, Raadvad
  • Egehuset, Raadvad
  • Fileværket, Raadvad
  • Jernmagasin, Raadvad
  • Kildehuset, Raadvad
  • Lageret, Raadvad
  • Længen, Raadvad
  • Møllehuset, Raadvad
  • Smedjen, Raadvad
Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
18
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Fabrik / industri m.v.
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
18-10-2006
Begrundelse:
Raadvad, se lokalitetsnummer PS1133.
Journal nr.:
0000

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
18-10-2006
Begrundelse:
Journal nr.:
2003-115/173-0001


Dokumenter

Navn:
Damhuset, Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokument


Navn:
De Nye Huse, Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokument


Navn:
Egehuset, Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokument


Navn:
Fileværket, Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokument


Navn:
Jernmagasin, Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokument


Navn:
Kildehuset, Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokument


Navn:
Lageret, Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokument


Navn:
Længen, Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokument


Navn:
Møllehuset, Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokument


Navn:
Smedjen, Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokument


Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap