Sag: Ørholm

Ørholmvej 61, Lyngby-Taarbæk
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Ørholm
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Ørholmvej 61
Kommune:
Lyngby-Taarbæk
Omfang:
Hovedbygningen (1700-tallet).
Fredet 1918.
Beskrivelse:
Ørholm hovedbygning ligger over for Ørholm Værk, ved den sydlige bred af Mølleåen. Haven strækker sig mod vest og gårdspladsen er afgrænset fra Ørholmvej af et gitter og murpiller.

Ørholm hovedbygning er en én etage høj, grundmuret og hvidmalet bygning med sokkel af granitkvadre og høj kælder samt ældre, firerammede opsprossede vinduer. Bygningen har centralt placerede, svagt fremskudte gavlkviste og et helvalmet, sort teglhængt saddeltag. I begge gavle ses blændede vinduesfelter og der er bevaret ældre jerngitre foran flere af kælderens vinduer. I gavlen mod syd findes to ældre, rundbuede revledøre. I tagfladerne sidder flere mindre heltagskviste og i rygningen to murede skorstenspiber med sokkel og krave. Hoveddøren er en tofløjet flerfyldingsdør med slagliste og opsprosset overvindue. Vindueskarme, døre og dørindfatninger er opstrøget i en mørk nuance.

I det indre har bygningen bevaret en ældre planløsning med højloftet entré, gennemgående hovedskillerum og stuer mod haven samt en oprindelig baroktrappe. Der er, mod gårdspladsen, indrettet et nyere køkken. Vinduerne har barokke poster og der er monteret forsatsrammer. Interiøret er generelt kendetegnet ved ældre og nyere plankegulve, ældre brystnings- og lysningspaneler, ovnnicher, panelerede vægge mod gård- og haveside, ældre gerichter og fyldingsdøre med udskårne spejle samt loftsstukkatur. I køkkenet findes en ældre støbejernsovn. Flere vægge i stueplan og på førstesalen er bræddebeklædte. I kælderen er bevaret spor af et oprindeligt ildsted samt gulve af teglsten og ølandsfliser. Den øvre tagetage er uudnyttet og har fast undertag.
Bygningshistorie:
Hovedbygningen er opført i første halvdel af 1700-tallet, sandsynligvis som bolig for direktøren for Ørholm Værk. Dele af bygningen er blevet genopført efter en brand i begyndelsen af 2000-tallet.
Miljømæssig værdi:
Hovedbygningens miljømæssige værdi knytter sig til beliggenheden i det kuperede, naturrige terræn ved bredden af Mølleåen, over for Ørholm Værk.
Kulturhistorisk værdi:
Bygningens kulturhistoriske værdi relaterer sig i det ydre til den barokke arkitektur som ses i bygningens stringent symmetriske opbygning, dørindfatningernes knækkede hjørner, de småsprossede, delvist kurvehanksbuede vinduer samt de høje gavlkviste og det meget tidstypiske, høje helvalmede tegltag.  

I det indre relaterer den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede dele af den oprindelige planløsning med sale og stuer mod haven samt sekundære rum mod gården. Hertil kommer den oprindelige baroktrappe og de mange oprindelige og ældre bygningsdele, herunder paneler, døre og gerichter samt kælderens ølandsfliser og ildsted.  

I en større skala relaterer hovedbygningens kulturhistoriske værdi sig til beliggenheden ved Mølleåen over for Ørholm Værk, hvor bygningen, hvis arkitektur utvetydigt signalerer herskabsbolig, indgår som en væsentlig del af det historiske fabrikssamfund ved Ørholm, og som en vigtig del af fortællingen om hele Mølleådalen som et af de første danske industrisamfund.
Arkitektonisk værdi:
Ørholms arkitektoniske værdi ligger i den udpræget symmetriske og særdeles statelige fremtræden. I det ydre er udtrykket elegant og roligt, idet bygningen står uden nævneværdig udsmykning, men med en udsøgt sans for proportionering og detaljering. Der er således ingen vinduesindfatninger, men de mørkopstrøgne karme giver bygningen karakter og tyngde, mens den svagt fremtrukne gavlkvist med sine let tilbagetrukne sidepartier, på elegant vis mimer et klassisk pilastermotiv. Symmetrien er fuldkommen og ses tydeligt i dør-, vindues- og skorstenssætning samt i detaljer som placeringen af gavltrekanternes okseøjer. Hertil kommer det forhold, at hoved- og havedørens overvinduer sidder i samme højde, og har samme opsprosning, som stueplanets andre vinduer.
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til den symmetrisk opbyggede, barokke hovedbygning med opsprossede vinduer, gavlkviste og helvalmet tegltag. Hertil kommer de oprindelige bygningsdele og –detaljer, herunder døre, indfatninger og skorstene samt bygningens traditionelle materialeholdning.

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede dele af den oprindelige planløsning med centralt placeret entré, trappe, sekundære rum mod gården og stuer beliggende en suite mod haven. Til de oprindelige og ældre bygningsdele og –detaljer, herunder døre, gerichter, paneler, ovnnicher og ovn samt til bygningens traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
07-09-2006
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
07-09-2006
Begrundelse:


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Ørholmvej 061, Ørholm, matr. nr. 41, Lundtofte by, Lundtofte. Bygningsarkivalsk undersøgelse. 41 sider (upagineret). Usigneret. Udateret.


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Ørholmvej 61

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap