Sag: Brede Allé 68

Brede Allé 068, Lyngby-Taarbæk
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Brede Allé 68
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Brede Allé 068
Kommune:
Lyngby-Taarbæk
Omfang:
Beboelseshus (1921, opr. skole). F. 1991.
Beskrivelse:
Tinglyst bevaringsdeklaration af 17. nov. 2005
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Bebyggelsestype:
Købstad - Industriområde
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
17-11-2005
Begrundelse:
Ifølge bygningsfredningslovens paragraf 7 i Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 81 af 10. februar 1986, jfr. paragraf 15 i bekendtgørelse nr. 160 af 21. marts 1988, besluttedes det herved, at frede de på vedhæftede kortbilag med særlig signatur angivne bygninger. Fredningen omfatter desuden pladsen foran Brede hovedbygning.
Journal nr.:
411/173-0005

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
17-11-2005
Begrundelse:
Journal nr.:
2003-123/173-0002


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Brede 68

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap