Sag: Møllevej 5

Møllevej 5, Lyngby-Taarbæk
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Villa
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Møllevej 5
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Møllevej 5
Kommune:
Lyngby-Taarbæk
Omfang:
Villa og udhus (1873). F. 1991.*
Beskrivelse:

 

Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Villa
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
07-11-2005
Begrundelse:
Det blev besluttet i medfør af paragraf 7 i Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 81 af 10. februar 1986, jfr. paragraf 15 i bekendtgørelse nr. 160 af 21. marts 1988, at frede de på vedhæftede kortbilag med særlig signatur angivne bygninger. Fredningen omfatter desuden pladsen foran Brede hovedbygning.
Journal nr.:
411/173-0007

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
07-11-2005
Begrundelse:
Journal nr.:
2003-123/173-0003


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Møllevej 5
Fredet bygning Møllevej 5

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap