Sag: Kildeøen, Kirsten Piils Kilde

Dyrehaven 007, Lyngby-Taarbæk
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Kildeøen, Kirsten Piils Kilde
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Dyrehaven 007
Kommune:
Lyngby-Taarbæk
Omfang:
"Traktørstedet ""Kildeøen"" (1927 af Ivar Bentsen), med nyere tilbygning mod vest. F. 1991. "
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
02-12-1991
Begrundelse:
Et flertal af Bygningssynets medlemmer fandt, at bygningen, opført 1927 efter tegning af Ivar Bentsen, har de særlige arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter, der begrunder en fredning. På trods af den senere tilbygning er bygningen med sin enkle og harmoniske arkitektur og de gedigne materialer et fint eksempel på Ivar Bentsens kvalitetsbevidsthed og evne til at tilpasse sin arkitektur Dyrehavens særlige forhold. - Det blev foreslået, at Planstyrelsen undersøger mulighederne for en sikring af møbelinventaret, der tilsyneladende er det originale fra opførelsestidspunktet, bevaret på stedet.
Journal nr.:
411/173-0011


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Dyrehaven 7

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap