Sag: Brede 66-67 og 69 (tidl. Brede Allé)

Brede 66-67 og 69 (tidl. Brede Allé), Lyngby-Taarbæk
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Beboelse mm.
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Brede 66-67 og 69 (tidl. Brede Allé)
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Brede 66-67 og 69 (tidl. Brede Allé)
Kommune:
Lyngby-Taarbæk
Omfang:
To beboelsesbygninger (nr. 66-67, 1895 opr. mesterbolig og nr. 69, 1894, ombygget ca. 1920 til skole af Niels Peter Ulstrup Hansen). F. 1991.
Beskrivelse:
Tinglyst bevaringsdeklaration af 7. nov. 2005
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
07-11-2005
Begrundelse:
Det besluttedes herved i medfør af paragraf 7 i Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 81 af 10. februar 1986, jfr. paragraf 15 i bekendtgørelse nr. 160 af 21. marts 1988, at frede de på vedhæftede kortbilag med særlig signatur angivne bygninger. Fredningen omfatter pladsen foran Brede hovedbygning.
Journal nr.:
411/173-0006

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
07-11-2005
Begrundelse:
Journal nr.:
2003-123/173-0001


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Brede 66
Fredet bygning Brede 69

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap