Sag: Fuglevad Vindmølle

Kongevejen 102, Lyngby-Taarbæk
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Vindmølleanlæg
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Fuglevad Vindmølle
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Kongevejen 102
Kommune:
Lyngby-Taarbæk
Omfang:
Vindmølle (1814). F. 1964.
Beskrivelse:
Møllen er en gallerihollænder, opført på stedet i 1832 som supplement til Fuglevad vandmølle. Den var oprindelig kornmølle, men allerede i 1906 blev mølledriften indstillet og i de følgende år forfaldt den. Under 1. verdenskrig fik militæret tilladelse til at bortsprænge møllen, men den blev i sidste øjeblik reddet af en privat person, der efter endt restaurering overdrog den til Dansk Landbrugsmuseum i 1918. I 1937 blev møllen overtaget af Frilandsmuseet. Møllekroppen er ottekantet. Undermøllen er opført i grundmur med gennemkørsel og overmøllen er i træ, beklædt med spån. Hatten er løgformet og ligeledes i træ, beklædt med spån. Omgangen er udført i træ med skråstivere. Møllen er godt vedligeholdt. (teksten er fra: Møllebygninger i Danmark, Redegørelse og status 1993).
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Vindmølleanlæg
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
04-04-1984
Journal nr.:
0000

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
17-09-1964
Journal nr.:
3/63-6/64


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Kongevejen 102

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap