OBS. Udfald ved kortvisning kan forekomme

Sag: Brede Klædefabrik

Brede Hovedbygning 1 og I.C. Modewegsvej 1, Lyngby-Taarbæk
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Beklædnings- / tekstilfabrik
Antal bygninger:
16
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Brede Klædefabrik
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Brede Hovedbygning 1 og I.C. Modewegsvej 1
Kommune:
Lyngby-Taarbæk
Omfang:
Hovedbygningen (1795, interiører 1797 af J.C. Lillie) med tilbygning (1846), vagt- og kontorbygningen (før 1905, udvidet 1947), etagebygningen (1832-67, væveri, spinderi, senere anvendt til vaskeri, appretur samt råvarelager), etagebygningen (1861, 1882, råvarelager, ekspedition og maskinhus), halbygningen (1936, farveri), etagebygningen (1915, farveri), fabriksbygningen (1882, udv. 1943, anvendt til appretur, reparatur, nordlige del opr. kedelhus), fabriksbygningen (1884, 1890, væveri, senere maskinværksted og noppestue, sprinklertårn i vestlig ende), maskinværkstedet (1884), kedelhuset (1936), etagebygningen (1908 af Christiani & Nielsen, karteri og spinderi), etagebygningen (1918 af Christiani & Nielsen, væveri og klædeskæreri), garnlageret og driftskontoret (1951), etagebygningen (1943 af Eske Kristensen, råvarelager og kludevæveri), Brede spisehus (1891) og gartnergården (før 1783, grundmuret 1826 og ombygget 1857) med tilknyttet frugtkælder (ca. 1870), de to drivhuse (ca 1870 og ca. 1900) samt materialehuset (ca. 1900). F. 1918. Udv. 1991.
Beskrivelse:
Mølleåen er ofte blevet kaldt den danske industris vugge. Åens vand, der falder kun 20 m på den 12 km lange strækning fra Furesøen til Øresund, drev allerede i middelalderen adskillige kornmøller. I 1500-tallet produceredes krudt, kobber, geværer, klæde og papir. Her er endnu bevaret en række vigtige industrianlæg: Dansk Gardin og Textil Fabrik i Lyngby, Brede, Ørholm, Nymølle, Ravnholm, Stampen, Rådvad og Strandmøllen ved Øresundskysten. De mange virksomheder skyldes især den korte afstand til det københavnske marked og hovedstadens kapital og forretningsliv. Brede Klædefabrik er det største af anlæggene. Den på stedet værende kornmølle ændredes i 1600-tallet, først til en krudtmølle og siden til en kobber- og messingfabrik. 1832 flyttede J.C. Modeweg sin klædefabrikation fra København til anlægget i Brede, der i de følgende årtier udvidedes til en af Danmarks største tekstilfabrikker. I 1842 måtte vandkraften suppleres med en dampmaskine, og 1850-erne udskiftedes vandhjulene med turbiner. Ekspansionen kulminerede omkring 1900, hvor anlægget var blevet udbygget til et patriakalsk velfærdssamfund med eget spisehus, købmandsbutik, vuggestue, skole, asyl, vandværk, gasværk, elektricitetsværk foruden talrige boliger for arbejdere og funk- tionærer, alt samlet omkring den klassicistiske hovedbygning, hvor direktøren residerede. I 1890 udstyredes en af væveribygningerne med Danmarks første sprinkleranlæg og i 1908 kom endnu en nyskabelse, en ny spinderibygning i jernbetonskeletkonstruktion. Fabrikken lukkede i 1956 og blev kort tid efter overtaget af Nationalmuseet. (teksten er fra: Fabrik og Bolig, Det industrielle miljø i Danmark. Fredede fabrikker opført efter 1840, Caspar Jørgensen, 1.1992) Der har muligvis allerede i middelalderen ligget en barkmølle i Brede. Omkring år 1600 nævnes en kornmølle i Brede. Den blev i 1628 indrettet til krudtværk, og som supplement til vandmøllen blev der opført en hestemølle. I 1668 blev krudtværket nedlagt, og der blev i stedet indrettet kobberværk, der i de følgende år blev udvidet, bl.a. med et messingværk, der eksisterede til 1810. I 1832 blev der anlagt klædefabrik i Brede, og i 1855 blev kobberværket nedlagt. Efter at klædefabrikken var blevet nedlagt i 1956, blev fabrikskomplekset i 1959 overtaget af Nationalmuseet, som har indrettet bygningerne til museale formål. Langs med mølledammen ligger en række bygninger, som er opført i perioden 1832-69. De fungerede først som spinderi og senere som vaskeri og råvarelager. Fundamenterne er henholdsvis murede og støbte. Facaderne er i grundmur. Tagene er teglhængte heltage. Der er stadig vandføring, sluser og malekarm, men intet mølleinventar. Bygningerne er under istandsættelse, men i øvrigt i god vedligeholdelsesstand. (teksten er fra: Møllebygninger i Danmark, Redegørelse og status 1993).
Antal bygninger:
16
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beklædnings- / tekstilfabrik
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
09-04-1991
Journal nr.:
411/173-0002

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Gartnergården og materialehuset Matr.nr. 2e og 2iv, Lundtofte by, Lundtofte Farvearkæologisk undersøgelse af den udvendige farveholdning 7 sider Nationalmuseet April 1997


Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap