Sag: Brede Børnehave

Brede 081, Lyngby-Taarbæk
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Brede Børnehave
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Brede 081
Kommune:
Lyngby-Taarbæk
Omfang:
Børnehavebygning (1905 af Vilhelm Suhr, opr. asyl). F. 1991.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
01-02-1991
Begrundelse:
Planstyrelsen besluttede i medfør af paragraf 7 i Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 81 af 10. februar 1986, jfr. paragraf 15 i bekendtgørelse nr. 160 af 21. marts 1988, at frede de på vedhæftede kortbilag med særlig signatur angivne bygninger. Fredningen omfatter desuden pladsen foran Brede hovedbygning.
Journal nr.:
411/173-0004


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Brede 81

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap