Sag: I.H. Mundtsvej 16

I.H. Mundtsvej 16, Lyngby-Taarbæk
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Villa
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
I.H. Mundtsvej 16
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
I.H. Mundtsvej 16
Kommune:
Lyngby-Taarbæk
Omfang:
Villaen med garage (1924 af Edvard Heiberg, til sig selv). F. 1987.*
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Villa
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
08-03-1987
Begrundelse:
Journal nr.:
621-1-72/86

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
27-01-1987
Begrundelse:
Journal nr.:
626-1-8/87


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning I.H.Mundts Vej 16
Fredet bygning I.H.Mundts Vej 16

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap