Sag: Louisekilde

Spurveskjul Skov, Lyngby-Taarbæk
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Kilde
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Louisekilde
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Spurveskjul Skov
Kommune:
Lyngby-Taarbæk
Omfang:
Kilden (1791).
Fredet 1918.
Beskrivelse:
Louisekilde er et mindesmærke over Christiana Louise Warnstedt, der er sat henover en kilde i Spurveskjul Skov, som hører under Frederiksdal Slot.

Kilden udspringer fra en lille messinghane, der er overdækket af et tøndehvælv af sandsten. Herover er en tandsnitsgesims og smalle sandstensblokke. Øverst står resterne af en kanneleret søjle, der hviler på en base af sandsten med inskription.

Inskriptionen lyder: O Du! Min Glædes og min Sorgs Deeltagerinde! Som loed mig i Dit Skiød en anden Moder finde, Ei blot ved Fødsels Baand, men meer ved Venskab min, Dit Raad, Dit Mod, Din Trøst veiledde mine Trin. Min Søster! Himlen mig Dit Selvskab vilde skienke, LOVISE blev min Deel, og jeg blev mindre Enke; Til Vidne derfor staaer et skiønsomt Hiertes Gield Tilligemed Dit Navn paa dette Kildevæld.
Bygningshistorie:
Louisekilden blev opført i 1791, tegnet af arkitekten C.F. Hansen. Kilden lå ved opførelsen på kanten af ådalen, der dengang var en åben eng. Oprindeligt var søjlen øverst prydet med en vase.

Mindesmærket er opført af Sophie Hedvig Schulin, der var gift med Frederik Ludvig Schulin. Han døde i 1781 hvorefter den unge enke måtte føre Frederiksdal videre. Hendes ældre søster, Christiana Louise Warnstedt, var allerede flyttet ind på Frederiksdal i 1775, og efter F.L. Schulins død hjalp hun sin søster med den daglige drift af Frederiksdal. Efter hendes død, satte Sophie Hedvig Schulin en mindesten for at ære sin søster.
kilder:
50 Palæer og Landsteder, Sys Hartmann, Gyldendal, 1976.
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi knytter sig til Louisekildes placering neden for skrænten, tæt ved Mølleåen, der sammen med skoven danner et idyllisk sceneri, man kan nyde siddende på de to opsatte granitbænke. Bænkene afspejler endvidere deres oprindelige funktion, hvor man kunne sidde og mindes den afdøde.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi knytter sig til kildens opførelse som mindesmærke, hvilket afspejler en tendens, der tegnede sig i slutningen af 1700-tallet blandt det bedre borgerskab i Danmark. I takt med at den romantiske have blev moderne i Danmark, opførtes disse mindesmærker for afdøde familiemedlemmer. Ofte blev de placeret i forbindelse med en kilde og ofte, i den klassicistiske stil, ligesom Louisekilde.

Inskriptionen på stenen har ligeledes værdi, idet den fortæller, at mindesmærket er rejst for Christiana Lovise Warnstedt, samt vidner om de to søstres tætte bånd.
Arkitektonisk værdi:
Louisekildes arkitektoniske værdi knytter sig til den velproportionerede form. Proportionerne af monumentet er arrangeret således, at den tunge del bærer den lettere del. Sandstenen er flere steder udsmykket i klassicistisk stil med refendfugning, tandsnitsgesims og øverst kanneleret søjleskaft. Disse detaljer afspejler arkitekten bag stenens udførelse: C.F. Hansen, der var en af de mest betydningsfulde klassicistiske arkitekter i Danmark på denne tid.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier knytter sig til kildens placering i skoven, til hanen hvortil kilden løber samt til hele sandstensmonumentet med alle detaljer. Herunder refendfugningen, tandsnitsgesimsen, den kannelerede søjle samt inskriptionen.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Kilde
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:
Andet

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
03-07-1918
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Nybrovej 423

Fredede omgivelser: 1

Signatur Andet


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap