Sag: Lystoftevej 80

Lystoftevej 080, Lyngby-Taarbæk
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Lystoftevej 80
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Lystoftevej 080
Kommune:
Lyngby-Taarbæk
Omfang:
Forhuset (1913, opr. arbejderbolig). F. 1990.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
05-11-1990
Begrundelse:
Ifølge bygningsfredningslovens paragraf 7, stk. 3 skal fredningen respekteres af alle indehavere af rettigheder over ejendommen, uanset hvornår rettigheden er stiftet.
Journal nr.:
411/173-0009

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
03-11-1990
Begrundelse:
Journal nr.:
426/173-0002


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Lystoftevej 80

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap