Sag: Tangeværket

Bjerringbrovej 54, Viborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Elværk
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Tangeværket
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Bjerringbrovej 54
Kommune:
Viborg
Omfang:
Kraftværket med stigbord, hoveddæmningen med frisluse, de to sekundære dæmninger og indløbskanalen mellem Tange Sø og kraftværket. Fredet 2006
Beskrivelse:
Begrundelsen for fredningen er, at hoveddæmningen med frisluse, de to sekundære dæmninger, indløbskanalen mellem Tange Sø og kraftværket og kraftværket med stigbord (1918-21 projekteret af ingeniørerne Kr. Thomsen og S.A. Faber i samarbejde med Eriksen og Sardemann, vandbygningsarbejder ved ingeniør O. D. Andersen og arkitektonisk bearbejdning Søren Vig-Nielsen) har de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning. Gudenåcentralen, Tangværket er Danmarks største vandkraftværk, og flere af datidens førende teknikere og ”foretagere” ved introduktionen af vekselstrømsteknologien i Danmark har deltaget i projekteringen. Værket udgør et unikt industrielt miljø, beliggende i det åbne land uden nærmere kontakt med byen, hvilket har betinget, at miljøet omkring Tangeværket blev et lille samfund i sig selv, bestående af selve vandkraftværket, direktørboligen, mesterboliger, mandskabslejligheder, forpagtergården og fiskerboligen ved fiskepladsen. I det væsentlige står værket og dets omgivelser uændret og udgør derved et vigtigt eksempel på et industrimiljø fra den fase af industrialiseringen, hvor elektriciteten begyndte at erstatte dampen som drivkraft. Hertil kommer, at anlægget arkitektonisk er et godt eksempel på anvendelsen af Bedre Byggeskik Bevægelsens arkitekturidealer i et større offentligt produktionsanlæg. De bærende fredningsværdier knytter sig til maskinhallens store rum med den tekniske udrustning i form af turbiner, generatorer, regulatorer og traverskran og til tavlerummets fordelingstavler.
Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Elværk
Bebyggelsestype:
Mindre bebyggelsesklynge/enklave
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsbeslutning
Dato:
30-06-2006
Begrundelse:
Journal nr.:
2003-112/761-0001

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
28-07-2009
Begrundelse:
Journal nr.:
2009-7.82.02/791-0002


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Bjerringbrovej 54

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap