Sag: Annebergparken, kapel og kirkegård

Annebergparken 32, Odsherred
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Kirkeanlæg
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Annebergparken, kapel og kirkegård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Annebergparken 32
Kommune:
Odsherred
Omfang:
Kapel og kirkegård med stendige og jernlåge (1915, arkitekt Kristoffer Varming, gravpladsen ved landskabsarkitekt J.P.Andersen). F. 2007
Beskrivelse:
Kapellet ved Nykøbing Sjællands Psykiatriske hospital bestående af kapel og kirkegård med stendige og jernlåge, Annebergparken 32, Nykøbing-Rørvig Kommune, har såvel de arkitektoniske som de kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fredning. Kapellet er med sin dobbelte fremtræden – neoklassicistisk på facaden med høje kirkevinduer og tagrytter til klokke og den mere prosaiske bagside – en særpræget, men flere steder brugt, udformning af et kapel til denne helt specielle funktion. Kapellet fremtræder for den besøgende som en alvorlig kirkeagtig lille bygning, medens den mere nøgterne bagside i sin udformning gemmer sin funktion. Hvor hele det store hospitalsanlæg er bygget i nybarok – Bedre Byggeskik rødstensarkitektur, har arkitekten ved udformningen af kapellet taget inspiration fra klassicismen, som den f.eks. ses ved kapellet på Assistens Kirkegård med indgangspartiet indrammet af store, tunge søjler. Kapel og gravplads fremtræder som et samlet anlæg. Gravpladsens arkitektoniske udformning med stendige og gravsten i koncentriske buer om en oldtidsgrav er et overordentligt fint eksempel på et beskedent anlæg. De bærende fredningsværdier knytter sig især til kapellets sammensatte ydre fremtoning og til kapelrummet med pilastre, dørpartier og vinduer. Hertil kommer gravpladsen med stendiget og gravenes koncentriske halvbuer. Kulturarvsstyrelsen skal anbefale, at man fremover opretholder hele anlæggets isolerede skovbeliggenhed og den aksiale adgangsvej.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Kirkeanlæg
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom - Andet
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
25-06-2007
Begrundelse:
Journal nr.:
2003-112/327-0003


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Annebergparken 32

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap