Sag: Rolighedsvej 8, Skagen

Rolighedsvej 8, Frederikshavn
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Sommerhus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Rolighedsvej 8, Skagen
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Rolighedsvej 8
Kommune:
Frederikshavn
Omfang:
Sommerhuset (1916-17 af Ulrik Plesner) med plankeværk og udhus.*
Beskrivelse:
Beskrivelse jf. oplæg til Bygningssynets møde den 18. november 2004: Beskrivelse Sommerhuset er beliggende i den sydlige udkant af Skagen og er i dag omgivet af villabyggeri. Det er opført som en 1½ etagers trækonstruktion med en rødmalet, lodretstillet 1 på 2 bræddebeklædning. Husets halvvalmede sadeltag er belagt med røde vingetegl og har en centralt placeret skorsten med udkraget gesims. Vinduerne er to-rammede, sprosseopdelte og hvidmalede, ligesom vindskeder, dækbrædder mm. er hvidmalede. På husets østgavl er placeret en altan, og der opført et udhus med halvtag og et plankeværk, som skaber et lille lukket gårdrum. Sommerhuset har et lille vindfang på nordsiden, hvorfra man kommer ind i spisestuen, der også rummer trappen til 1. sal. I spisestue og naborummet er det nagelfaste inventar tegnet af Plesner bevaret, ligesom kamin og den oprindelige indretning og farveholdning på 1.salens rum og alkover er intakt. Vedligeholdelsestilstand Huset er generelt vel vedligeholdt og i god stand. Der er dog visse problemer med opfugtning og deraf følgende rådskader i forbindelse med badeværelset Bygningshistorie Sommerhuset er tegnet af Ulrik Plesner i 1916 til skuespilleren Christel Holck. Det har været i familiens eje frem til 1987, hvor den blev solgt til en lokal arkitekt. I 1989 gennemgik huset en større istandsættelse, som udover udskiftning af store dele af bræddebeklædningen også indebar etablering af et badeværelse og udskiftning af køkkenet. Planforhold Der er ikke udarbejdet lokalplan for området. Kommuneatlas Der er i 2000 udarbejdet kommuneatlas for Skagen Kommune. Bygningen er heri angivet med høj bevaringsværdi.
Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Sommerhus
Bebyggelsestype:
Købstad - Villakvarter,parcelhusområde
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsbeslutning
Dato:
12-04-2005
Begrundelse:
Begrundelsen for fredningen er, at sommerhuset især i interiørerne er et usædvanlig flot eksempel på Plesners overlegne bearbejdning af detaljerne og hans sikre farvesætning. Det dokumenterer desuden tidsånden, hvor kontakten med naturen og det uformelle landliggerliv blev eftertragtet, og hvor sommerhus-byggeriet som følge heraf for alvor tog fart i begyndelsen af 1900-årene. Samtidig indgår det i og supplerer på fin vis rækken af fredede Plesner-bygninger, som med denne tilføjelse viser den arkitektoniske spændvidde i hans arbejde. De bærende fredningsværdier knytter sig primært til interiørerne, hvor den indvendige kvartsvingstrappe, det nagelfaste møblement i spisestue og hjørneværelset samt hele 1. sal indretningen med alkover er de væsentligste elementer. Hertil kommer den eksisterende farveholdning i såvel interiører med især de transparente brune og røde nuancer i spisestue og på 1.sal, som i eksteriørernes røde farve, der er kantet med hvidt.
Journal nr.:
2003-112/841-0002

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
14-12-2006
Begrundelse:
Journal nr.:
2003-112/841-0002
;
2009-7.82.02/813-0001

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
27-12-2006


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Rolighedsvej 8A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap