Sag: Attemosevej 53

Attemosevej 53, Rudersdal
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Villa
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Attemosevej 53
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Attemosevej 53
Kommune:
Rudersdal
Omfang:
Villaen med brolagt forplads, terrasse samt swimmingpool med badehus (1970 af Gehrdt Bornebusch).
Fredet 2008.
Beskrivelse:
Bygningshistorie Villaen er opført i 1970 til de nuværende ejere på en tidligere sommerhusgrund. Beskrivelse - udvendigt Villaen ligger tilbagetrukket på en 7.500 kvm stor parklignende grund op mod et skovbryn med udsigt over skov og eng. Den 600 kvm store villa, der nås ad en lang indkørsel, præsenterer sig ved den brolagte forplads meget beskedent med en ganske enkel facade i ét plan med to gulmalede indgangsdøre. Først ved at bevæge sig rundt om huset får man fornemmelse af dets størrelse og helt særlige konstruktion, som mod nord er delvist i to etager, bygget ind i det skrånende terræn. Villaen er således opbygget af en serie bærende, parallelforskudte mure i berappede, røde teglsten, der er orienteret nord-syd. Murene afsluttes i gavlene af store, tilbagetrukne vinduespartier i rødmalede trærammer med lave, murede brystværn. Villaens meget karakteristisk tag er opbygget af seks længdegående, buede teglstenshvælv, der - efter Bornebusch' oprindelige idé - har erstattet det tidligste – og noget billigere – helt flade tag. Taget har kobberinddækninger og -tagrender samt to hvidmalede skorstene til hhv. den indvendige kamin samt en udendørs pejs på den store, teglstensbelagte og pergolaoverdækkede terrasse, som ”putter” sig mellem murene ved husets vestlige langside. Nordøst for villaen ligger desuden en godt skjult, "skovsøformet" swimmingpool med tilhørende bade- og omklædningshus. Beskrivelse – indvendigt Indvendigt har villaen bevaret sin oprindelige plan, der er opdelt i tre funktionsbestemte sektioner; en fællessektion, en forældresektion og en børnesektion. Fra indgangen i øst kommer direkte ind i den centrale sektion, som rummer husets spisestue med et meget stort ovenlys og adgang til det åbne køkken samt udgang til terrassen, der ved de meget store glaspartier nærmest ”smelter” sammen med spisestuen. I den nordlige sektion, dvs. orienteret ud mod grundens primære udsigt ligger en forsænket opholdsstue med en muret kamin, der er integreret i skorstenen. Fra stuen er der gennem de store glaspartier i endevæggen udgang til to små udsigtsterrasser samt nedgang til et arbejdsrum i husets kælderplan. I nordsektionen ligger desuden villaens forældresoveværelse med skabsgang og eget bad. Endelig rummer sydsektionen soveværelser samt egen forstue og badeværelse til bygherrens fem børn, foruden et centralt placeret, fælles legerum. Villaen har tilsvarende bevaret sine originale overflader, farver og faste inventardele: De murede vægge fremstår som røde teglstensvægge, berappet i en lys grå farve. Væggene understøtter de meget svære, bærende bindbjælker i ubehandlet træ og derover de flade lofter, som således ikke afspejler det hvælvede tag, men er beklædt med hvidmalede plader, adskilt ved smalle fyrretræslister. Gulvene er overalt belagt med rektangulære, mørkebrune teglstensklinker, der „fortsætter“ ud på terrassen, og dørene er de originale, glatte døre, malet i gule, orange og hvide farver. Villaen har endvidere bevarede sin oprindelige køkkenindretning i orangemalet træ med nagelfast spisebord samt den originale indretning i de to badeværelser.
Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Villa
Bebyggelsestype:
Hovedstad - Villakvarter/parcelhusområde
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Gårdrum, gårdsplads ; Andet

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsbeslutning
Dato:
23-01-2008
Begrundelse:
Kulturarvsstyrelsen finder, at villaen med brolagt forplads, terrasse samt swimmingpool med badehus (1970 af Gehrdt Bornebusch) har såvel de helt særlige arkitektoniske som de helt særlige kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fredning af en bygning under 50 år. Huset fremstår, trods sin vældige størrelse, som en relativt beskeden og umonumental familiebolig, helt i tråd med den tids enfamiliehusbyggeri. Samtidig har bygning og terræn i forening en stærk skulpturel virkning, båret ikke mindst af de karakterfulde, buede tagformer. Husets bærende fredningsværdier knytter sig foruden tagformerne til det enkle planprincip, hvor en række parallelle vægge på den ene side følger en stram modultakt og på den anden side omslutter en række rum, der grupperer sig omkring en indre gård. Hertil kommer den konsekvente, rustikke og meget tidstypiske materialeholdning med berappede, røde teglstensvægge, bindbjælker i ubehandlet træ, gulve med brune teglstensklinker, yder- og inderdøre i gule, orange og hvide farver og den oprindelige køkkenindretning i orangemalet træ med nagelfast spisebord samt den originale indretning i de to badeværelser. Hertil kommer den fine tilpasning til grundens hældning og det enestående samspil mellem bygningens indre og det omgivende, meget store, landskabelige haverum.
Journal nr.:
2003-112/181-0001

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-04-2009
Begrundelse:
Journal nr.:
2009-7.82.02/230-0001

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
11-08-2009
Journal nr.:
2009-7.83.03/230-0001


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Attemosevej 53

Fredede omgivelser: 2

Signatur Gårdrum, gårdsplads
Signatur Andet


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap