Sag: Bevaringsudpegning - Maribo

Maribo, Lolland
Kommunal bevaringssag
Fredningsstatus:
Bevaringsværdig ifølge lokalplan
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
236
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Kommunal bevaringssag
Betegnelse:
Bevaringsudpegning - Maribo
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Maribo
Kommune:
Lolland
Beskrivelse:
Bevaringsværdige bygninger. Lokalplan 363-10 - Bagtorvsområdet, Lokalplan 363-53 - Maribo bykerne, Lokalplan 363-79 - Maribo bykerne. Se lokalplanerne for mere præcise detaljer, findes på www.lolland.dk
Antal bygninger:
236
Antal andre objekter:
0
Bebyggelsestype:
Købstad - Den gamle bykerne
Fredningsstatus:
Bevaringsværdig ifølge lokalplan
Fredningsomgivelse:
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap