Sag: Rødovre Rådhus

Rødovre Parkvej 150, Rødovre
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Rådhus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Rødovre Rådhus
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Rødovre Parkvej 150
Kommune:
Rødovre
Omfang:
Kontorbygningen og den dermed forbundne mødesalsbygning (1955 af Arne Jacobsen) samt rådhusets nære omgivelser (udformet i samarbejde med Eigil Kiær). F. 1994.
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Rådhus
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:
Belægning, fortov ; Træer ; Andet ; Parkeringsplads ; Gårdrum, gårdsplads ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
28-12-1994
Begrundelse:
Rådhuset repræsenterer de fremragende arkitektoniske værdier, der er forudsætningen for et bygningsanlæg, som endnu ikke er hundrede år gammelt kan fredes. Rådhusets umiddelbare omgivelser indgår som en uadskillelig del af den fredningsværdige helhed. I arkitekturhistorien omtales rådhuset som et hovedeksempel på den senmodernisme, der har sine forbilleder i amerikansk kontorbyggeri. Rådhuset markerer en nyorientering indenfor dansk funktionalistisk byggeri, hvor kravet om fleksibilitet i bygningsindretningen tillægges afgørende betydning. Dette afspejles i det anvendte modulsystem og i kontorhusets bærende søjlekonstruktioner og ikke-bærende curtain-wall facader. Rådhuset er kendetegnet ved en harmonisk overensstemmelse mellem konstruktion og arkitektur, hvor en konstruktiv klarhed forenes med en kunstnerisk bearbejning af helhed og detaljer. Dette viser sig i en sikker proportionering, et forenkelt materialevalg og en afstemt farvesætning. Omgivelserne udformning er afgørende for det synsmæssige indtryk af rådhuset. Beplantningen, der består af busketter med opstammede træer, suppleret med enkelte fritstående træer, afbalancerer bygningerne i forhold til de tilgrænsende veje og naboejendomme. Omgivelserne karakter tilfører rådhuset en repræsentativ værdighed.
Journal nr.:
911/175-0001


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Rødovre Parkvej 150

Fredede omgivelser: 7

Signatur Belægning, fortov
Signatur Træer
Signatur Andet
Signatur Parkeringsplads
Signatur Gårdrum, gårdsplads
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap