Sag: Villa Rex

Skodsborg Strandvej 123, Rudersdal
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Villa
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Villa Rex
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Skodsborg Strandvej 123
Kommune:
Rudersdal
Omfang:
Villaen (1858 af J.H. Nebelong for Kong Frederik VII og Grevinde Danner) og det med villaen sammenbyggede tårn (1880). F. 1994.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Villa
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
17-06-1994
Begrundelse:
At Villa Rex, Skodsborg Strandvej 123, på trods af de gennemførte ombygninger, har de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fredning. Disse værdier er især knyttet til den bevarede receptionssal og den kulturhistorie, der knytter sig hertil. Endvidere finder Bygningssynet, at bygningen er et arkitektonisk spændende, tidligt eksempel på en villa.
Journal nr.:
911/181-0003


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Skodsborg Strandvej 123

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap