Sag: Dronninggårds Allé 42

Dronninggårds Allé 042, Rudersdal
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Villa
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Dronninggårds Allé 42
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Dronninggårds Allé 042
Kommune:
Rudersdal
Omfang:
Villaen og det åbne areal herunder (1953 af Jørn Utzon). F. 2001.*
Beskrivelse:
"Fra bilag til Bygningssynsmøde d. 20. december 2000: Beskrivelse Villaen, der er beliggende på en ""koteletgrund"", er placeret helt ud til Furesøen, omgivet af en landskabeligt anlagt have. Huset fremtræder som en rektangulær ""kasse"", der som en naturlig følge af søgrundens fugt er hævet på kraftige jernbetonpiller, der fortsætter i hele husets højde. Pillerne er ligesom de øvrige bærende led sortmalede i modsætning til de bårne, rødmalede trædele. I terræn er placeret en lille, hvidpudset gasbeton-""kerne"" med indgangsparti, mens resten af underetagen er udformet som et overdækket, men til siderne åbent, grusbelagt areal med funktion af bl.a. carport. Selve huset eller ""kassen""- d.v.s. overetagen - er udført som en let trækonstruktion. Mod øst med en forholdsvis lukket facade med oliebehandlede, lodretstillede lærkebrædder, kun afbrudt af de høje og spaltelignende, originale vinduer i rødmalede rammer ind til sovekamrene. Mod vest, d.v.s. ud mod søen, åbner facaden sig til gengæld op i en hel række af store vinduer i rødmalede rammer med termoglas, der allerede i 1962 erstattede de oprindelige to lag glas. Nordgavlen er uden vinduer og ligeledes beklædt med lærkebrædder, mens sydgavlen er udformet som en stor træterrasse, båret og indrammet af sortmalede betonpiller, men uden nogen form for rækværk. Husets helt flade tag er beklædt med tagpap og har skjulte tagrender. Adgang til huset sker som førnævnt via den lille, centralt placerede ""kerne"" i stueplan, gennem en nyere indgangsdør i umalet træ. Villaens plan er meget intakt: I underetagen en lille, klinkebelagt forstue med faste, rødmalede skabe og rødmalede fodlister og ""gesimslister"", desuden et fyrrum, der nu er indrettet til værksted, mens det aldrig udførte gæstetoilet rummer husets nyere naturgasfyr. Ad en forholdsvis stejl trappe med asketræstrin, rødmalede stødtrin og det origi-nale rækværk med spinkle messingsprosser og blåmalede håndlister når man overetagen, fra hvilken der er vid udsigt over Furesøen. Overetagens plan er ligeledes intakt med en karakteristisk, åben udformning: I husets sydlige ende en opholds-afdeling/stue med adgang gennem en blåmalet terrassedør til førnævnte terrasse, i husets midterste del et åbent køkkenafsnit med en original, lærkeklædt disk med blåmalet bordplade, og nord for køkkenet en smallere spiseafdeling, ligeledes med udsigt over søen. Resten af overetagen rummer husets i alt fire, små og kvadratiske sovekamre (med senere tilføjede, faste skabe), mens det lille badeværelse er placeret i husets kerne, mellem køkken og trappe og med et ovenlys som eneste lysindtag. Overalt ses de originale, men meget nedslidte, parketgulve i asketræ og det meget karakteristiske lakrøde træværk - døre, fodlister og ""gesimslister"" - der med antagelig japansk inspiration effektfuldt indrammer og kontrasterer de ubehandlede, lærketræsklædte vægge og lofter, sidstnævnte fortsat med den originale, bagvedliggende og delvist synlige, ""isolerende"" sølvfolie. Endvidere har man bevaret en del af Utzons originale inventar, bl.a. en sortemaljeret brændeovn i stuen og Ut-zonlamper over køkkendisken og i forstuen. Væsentligste ændring af det oprindelige inventar er de nye køkkenelementer, herunder ovenskabe i den oprindeligt åbne komfurniche. Vedligeholdelsestilstand Huset fremtræder nogenlunde velholdt, dog fremtræder parketgulvene nedslidte, og ejeren har påtalt problemer med det flade tag, hvis papbelægning allerede er omlagt to gange og antagelig må udskiftes snart igen. Planbestemmelser Ejendommen er beliggende i et område omfattet af lokalplan, hvor en del bygninger er udpeget som bevaringsværdige, dog ikke Dronninggaards Allé 42. Kommuneatlas Villaen har i Søllerød Kommuneatlas høj bevaringsværdi. "
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Villa
Bebyggelsestype:
Stationsby - Villakvarter, parcelhusområde
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Parkeringsplads

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
28-08-2001
Begrundelse:
"Jf. brev af 30. maj 2001 Skov- og Naturstyrelsen finder, at villaen og det åbne areal herunder har de særligt fremragende arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fredning af en bygning under 50 år. Villaen, der er tegnet af en af det sene 1900-tals mest fremtrædende, danske arkitekter, er både strukturelt, materiale- og farvemæssigt en fin og særdeles intakt repræsentant for efterkrigstidens japansk-amerikansk inspirerede villaarkitektur, hvis kendetegn var den synlige konstruktion, brugen af ærlige, gerne ubehandlede materialer, hensynet og den nære kontakt til den omgivende natur og indvendigt en åben og utvungen, flydende plan. Dette kommer især til udtryk i villaens hævede, kasseagtige form, der p.g.a. den meget lille, hvidpudsede stueetage elegant synes at ""svæve"", de bærende, sortmalede betonelementer og de bårne, rødmalede dele, den åbne terrasse, den rå lærketræsbeklædning, de store vinduesflader og den karakteristiske, åbne planløsning, hvor dagligstue, køkken og spisestue glider sammen. Hertil kommer, at villaens indre er rig på originale detaljer, bl.a. stuens emaljerede brændeovn, entréens og køkkenets lamper samt køkkenets disk, og som kontrast til de umalede, lærketræsklædte vægge og lofter: overalt det lakrøde træværk - på fodlister, ""gesims""-lister, døre, entré-skabe og trappens stødtrin. "
Journal nr.:
2001-911/181-0002

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
07-11-2001
Begrundelse:
Journal nr.:
2001-926/181-0009


Dokumenter

Dokumenttype:
Publikation
Beskrivelse:
"""Dansk Arkitektur"" af Tobias Faber. ""Bygningskunst i Søllerød 1670-1970"" s. 165. af Knud Voss ""Arkitekten"" s. 8-12, 1952"Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Dronninggårds Alle 42

Fredede omgivelser: 1

Signatur Parkeringsplads


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap