Sag: Villa Kathus

Norske Allé 015, Rudersdal
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Villa
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Villa Kathus
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Norske Allé 015
Kommune:
Rudersdal
Omfang:
Villaen med garage, terrasser, læmure, trapper, flisebelægninger og trædesten (1968 af Bertel Udsen) samt haveanlægget foran hovedindgangen og de tre løvtræer. F. 2000.*
Beskrivelse:
"Lokalitetsbeskrivelse fra bilag til Bygningssynets møde den 17. marts 1999: Villaen, som er højt beliggende med et vidt udkig over den 5000 kvm store, skrånende grund, er med sine mange, sammensatte bygningsvolumener, der nærmest ""glider"" over i hverandre, tydeligt inspireret af Udsens amerikanske forbillede, Frank Lloyd Wright, og af japansk arkitekturs karakteristiske silhuet og stramme linier. Villaen, der har en længdegående kerne i to etager, flankeret af mindre volumener i ét plan, knyttes til omgivelserne ved trapper og terrasser i gule teglsten, bl.a. en stor udsigtsterrasse, der som en retvinklet ""bastion"" skyder sig ud foran dagligstuen mod syd. Et lille, japansk inspireret haveanlæg med trædesten af gule klinker tager imod ved indgangsdøren. Villaen er - som de fleste af Udsens mange byggerier - opført i gule teglsten med tilbagetrukken fuge, på førstesalen udvendigt beklædt med sortimprægnerede brædder. Brede, horisontale vinduesbånd med termovinduer i sortbejdsede rammer fungerer som bærende led mellem ""brystnings""-muren og valmtagene, der er afdækket med sort eternitskifer med tagkanter af imprægnerede brædder. Tagene har ret lav hældning og store udhæng. I det indre er villaen, der hidtil kun har haft én ejer, bevaret helt som ved opførelsen i 1968. Den for perioden så karakteristiske, irregulære plan med dens levende rumforløb, hvor det ene rum umærkeligt kædes sammen med det næste, er således intakt med stue/spisestue og havestue mod syd, køkken og bryggers mod øst, trapperum og børneværelse med bad mod nord og på førstesalen to soveværelser, det sydlige med overdækket balkon. Et af Bertel Udsen oprindeligt projekteret ekstra børneværelse ved den nordlige gavl - se vedlagte bilag - blev aldrig realiseret. Mulighed for en udvidelse mod nord, men i væsentligt større omfang end planlagt af Udsen, er imidlertid et ønske hos den mulige køber af villaen, som derfor anmoder Synet om en principiel tilkendegivelse vedrørende en eventuel udvidelse. Karakteristisk for Udsens villaer fremstår de indvendige materialer i de naturligt forekommende farver. Væggene er overalt blankmur af gule teglsten med tilbagetrukken fuge, hvorved husets gule teglstensfacader således - karakteristisk for perioden - er ""trukket ind"" i huset og skellet med eksteriør og interiør, mellem ""ude"" og ""inde"" blevet opløst. Lofterne - der i stuer og soveværelser følger taget - er beklædt med ubehandlede, høvlede fyrretræsbrædder, lagt vandret på klink. Stueetagens gulve er belagt med råhvide, matglaserede klinker, forstuens gulv med uglaserede, gule klinker, trappens nedre trin er opført af gule teglsten, mens førstesalens gulve er belagt med hvidskuret egeparket. I dagligstuen har man bevaret den originale - og for Udsen så karakteristiske - pejs, skulpturelt opbygget af ""kuber"" i gule teglsten. Endvidere ses overalt det oprindelige snedkerinventar: forstuens massive trappe i oregonpine og stuens reolvæg, foruden at man i såvel køkken og bryggers som i førstesalens korridor, soveværelser og badeværelse har bibeholdt de originale, snedkererede skabe og skuffer, beklædt med finér af oregonpine. Garagen, som er beliggende på en lille høj ud mod vejen, fremtræder i samspil med hovedhuset som en japansk havepavillon med facader af hvide eternitplader, dekoreret med sortbejdsede lister og et pyramidialt tag, der ligesom huset er dækket af sort eternitskifer. Vedligeholdelsestilstand: Huset fremtræder forholdsvis vel vedligeholdt, dog er skifertaget dækket af grønalger p.g.a. skyggen fra havens store løvtræer. Planforhold: Området er omfattet af lokalplan, som imidlertid ikke udpeger bebyggelsen som bevaringsværdig eller indeholder et forbud mod nedrivning af denne. Kommuneatlas: Villaen har i Kommuneatlas Søllerød høj bevaringsværdi."
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Villa
Bebyggelsestype:
Stationsby - Villakvarter, parcelhusområde
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
12-04-2000
Begrundelse:
" Villaen med umiddelbare omgivelser har de fremragende kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning af en bygning under 50 år. Huset, der er tegnet af en af periodens fremtrædende villaarkitekter, er med sin irregulære grundplan, sit ""flydende"" rumforløb samt det nære samspil med den omgivende natur og en gennemført ærlighed i materialerne en fin og særdeles intakt repræsentant for 1960-ernes mere traditionelle amerikansk/japansk inspirerede villaarkitektur. Skov- og Naturstyrelsen lægger stor vægt på, at de anvendte materialer fortsat fremstår med deres naturlige overflader. Her tænkes på de gule blankstensmure og -vægge med tilbagetrukken fuge, lofternes ubehandlede fyrretræsbrædder, stuernes og entréens lyse klinkegulve, førstesalens egetræsparket, trappen i umalet oregonpine samt finérbeklædningen af døre, skabslåger, alkove m.v. Endvidere findes det væsentligt, at det lille haveanlæg foran hovedindgangen opretholdes som en understregning af husets japansk inspirerede stil sammen med de tre store løvtræer i husets og garagens umiddelbare nærhed. (jf. brev af 8. oktober 1999)."
Journal nr.:
1996-911/181-0002

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
12-04-2000
Begrundelse:
Journal nr.:
1996-926/181-0007


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Norske Alle 15

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap