Sag: De Ovale Haver

K-F Nærum og Omegn 1-50 (tidl. Nærumgårdsvej 73), Rudersdal
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
87
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
De Ovale Haver
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
K-F Nærum og Omegn 1-50 (tidl. Nærumgårdsvej 73)
Kommune:
Rudersdal
Omfang:
Kolonihaveparken (1949 af C.Th. Sørensen). F. 1991.
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
87
Antal andre objekter:
1
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:
Have ; Træer ; Anlæg ; Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
02-04-1991
Begrundelse:
Journal nr.:
411/181-0003


Dokumenter

Navn:
Manual for De Ovale Haver
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Manual for den fremtidige udvikling og vedligeholdelse af De Ovale Haver. Udarbejdet af landskabsarkitekt Kirsten Lund-Andersen. Februar 2009.


Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap