Sag: Skodsborg Station

Bøllemosevej 4-6 og Skodsborgparken 19-21, Rudersdal
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Jernbanestation
Antal bygninger:
5
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Skodsborg Station
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Bøllemosevej 4-6 og Skodsborgparken 19-21
Kommune:
Rudersdal
Omfang:
Hovedbygning vest, med omgivende træloggia, toiletbygningen vest, udhus og rødmalet stakit mellem hovedbygning og udhus (1897 af Heinrich Wenck) samt hovedbygningen øst og toiletbygningen øst (1897 af Heinrich Wenck).
Fredet 1992.
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
5
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Jernbanestation
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
25-11-1992
Journal nr.:
911/181-0002


Omfattede bygninger: 5


Fredet bygning Bøllemosevej 4
Fredet bygning Bøllemosevej 4
Fredet bygning Bøllemosevej 4
Fredet bygning Skodsborgparken 21
Fredet bygning Skodsborgparken 19

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap