Sag: Vedbæk Station

Vedbæk Stationsvej 20 A, Rudersdal
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Jernbanestation
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Vedbæk Station
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Vedbæk Stationsvej 20 A
Kommune:
Rudersdal
Omfang:
Hovedbygningen, trappehuset og perrontunnelen (1897 af Heinrich Wenck). F. 1992.
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Jernbanestation
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
25-11-1992
Journal nr.:
911/181-0001


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Vedbæk Stationsvej 20A
Fredet bygning Vedbæk Stationsvej 20C

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap