Sag: Søllerød Rådhus

Øverødvej 002, Rudersdal
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Rådhus
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Søllerød Rådhus
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Øverødvej 002
Kommune:
Rudersdal
Omfang:
Rådhusbygningen med park og umiddelbare omgivelser (1942 af Arne Jacobsen og Flemming Lassen) samt annexbygningen mod øst (1967 samme arkitekter). F. 1992.
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Rådhus
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
03-01-1992
Begrundelse:
Bygningssynet fandt, at Søllerød Rådhus med park og øvrige omgivelser opført ved arkitekterrne Arne Jacobsen og Flemming Lassen i 1942 er af så fremragende arkitektonisk værdi, at Rådhuset med park og øvrige omgivelser indstilles til fredning, uanset det er yngre end 100 år.
Journal nr.:
411/181-0000

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
04-09-1998
Journal nr.:
1996-917/181-0001


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Øverødvej 2
Fredet bygning Øverødvej 2

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap