Sag: Dorothealyst

Slotsgade 21, Fredensborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Dorothealyst
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Slotsgade 21
Kommune:
Fredensborg
Omfang:
Forhuset (ca. 1760 af Andreas Pfützner). Fredet 1970.*
Beskrivelse:
Dorothealyst ligger i Slotsgade i Fredensborg tæt ved Fredensborg Slot. Bygningens facade ligger parallelt med den barokke hovedakse, som udgår fra slotsanlægget, mens havesiden er orienteret mod et faldende terræn ned til Langedam. Forhuset er placeret tilbagetrukket fra Slotsgade, hvorved der dannes en forhave mod gaden.

Dorothealysts forhus består af en længebygning opført i bindingsværk i én etage. Facaden er beklædt med gråmalede brædder lagt på klink over en træbeklædt, sortmalet sokkel, mens havesiden er i sortmalet bindingsværk med hvidmalede tavl over en kampestenssokkel. Den nordlige gavl er delvist sammenbygget med nabohuset, og mod haven findes en tilbygning af nyere dato, samt en lav tilbygning i den søndre gavl. Mod syd er gavlen delvist beklædt med lodretstillede brædder. Forhuset bærer et nyere, stråtækt heltag med mønning og kragetræer og rødmalede vindskeder. Bygningen er symmetrisk opbygget omkring en gavlkvist. I tagfladen mod gaden sidder to kviste med ældre, torammede vinduer med buet overside og rødmalet træindfatning. Mod haven er en kvist med et vindue af nyere dato. Vinduerne er hovedsageligt ældre, torammede hvidmalede vinduer med to og tre ruder i hver ramme, og over fodremmen er to små kældervinduer. Midt i facaden sidder hoveddøren, der er en ældre revledør med pålagt træ på klink forsynet med overvindue og en riflet, rødmalet indfatning.  I facadens nordre fag forefindes en revledør med en nyere træoverdækning.
   
Bygningens indre er præget af en ældre, traditionel grundplan med forstue og stuer mod gaden og køkken mod haven. Der er en traditionel materialeholdning, herunder bindingsværksvægge, bemalede paneler samt stukkatur. I det nordlige fag findes en trappe af nyere dato, der fører til tagetagen, som har en smal fordelingsgang mod haven og værelser mod gaden. På tagetagen er vægge og lofter delvist beklædt med nyere brædder. Enkelte steder ses ældre træpaneler. Hovedparten af vinduer er ældre med kraftige rundposter, anverfere, stormkroge og beslag og flere steder ses trukne glas. Der er ældre revledøre, fyldingsdøre med gerichter, greb, beslag og låsetøj. Under køkkenet er en mindre kælder.
Bygningshistorie:
Fredensborg by blev grundlagt med opførelsen af Fredensborg Slot i 1719-22. Slotsgade var hovedfærdselsvejen til slottet, hvor slotshåndværkere opførte tjenesteboliger og gæstgiverier i tilknytning til slottet. Dorothealyst er et af de fritliggende huse, der blev bygget i tiden efter opførelsen af Fredensborg Slot. Bygningen er opført i 1760 af hoftømrermester Andreas Pfützner, som også opførte nabohuset Kildehøj. 
kilder:
Fra Fredensborg. Bygninger - Borgere – Begivenheder. Claus Bitsch Ellekær Madsen. 2002.     

Fredensborg Humlebæk Kommuneatlas. Kulturarvsstyrelsen, Kulturministeriet i samarbejde med Fredensborg Humlebæk Kommune. 2002.

Mit bevaringsværdige hus i Fredensborg. Søren Vadstrup. Bevaringsforeningen i Fredensborg. 2010.
Miljømæssig værdi:
Dorothealysts miljømæssige værdi knytter sig til beliggenheden i Slotsgade i den aksiale gadestruktur, som udgår fra Fredensborg Slot, hvor den i kraft af sin bygningskrop med gavlkvisten, det stråtækte tag og den karakterfulde facade med brædder på klink er med til at definere Slotsgade samt skabe en stemningsfuld optakt til slottet. Bygningen indgår, med sin i materialeholdning og i sit bygningsudtryk, i et samspil med nabobygningen Lille Rolighed. 
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi ved Dorothealyst knytter sig til bygningen som et velbevaret eksempel på en bræddebeklædt bindingsværksbygning fra 1760’erne, hvor der er differentieret mellem den repræsentative facade med gavlkvist mod gaden og den mere ydmyge haveside. Dorothealyst står i det ydre som et eksempel på et bindingsværkshus ombygget til lystejendom i 1800-tallet, hvor det blandt kunstnere og borgerskabet blev attraktivt at opholde sig i landlige og naturskønne omgivelser, og hvor der blev opført en række lystejendomme i byen.
 
I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede dele af den ældre, traditionelle grundplan med en forstue og stuer mod gaden samt køkken mod haven. Hertil kommer de ældre bygningsdele og -detaljer, herunder revledøre, fyldingsdøre med gerichter, greb, beslag og låsetøj og vinduer med rundposte, anverfere og stormkroge, der alle vidner om bygningens alder.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi ved Dorothealyst knytter sig til den enkle bindingsværksbygning i én etage med en symmetrisk opbygning omkring gavlkvisten, den bræddebeklædte facade samt til fordøren og vinduerne med detaljer, der resulterer i bygningens helstøbte fremtræden.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier ved Dorothealyst knytter sig i det ydre til bindingsværksbygningen med den sjældent forekommende bræddebeklædte facade, til det stråtækte tag med mønning, kragetræer og skorstenspibe. De bærende fredningsværdier knytter sig ligeledes til facadens symmetri samt til de ældre bygningsdele og -detaljer, herunder vinduer og revledøre. Endelig knytter de bærende fredningsværdier sig til den traditionelle materialeholdning.  

I det indre knytter de bærende fredningsværdier til de bevarede dele af den ældre grundplan med det traditionelt placerede køkken mod haven og stuer mod gaden. Hertil kommer de ældre bygningsdele og -detaljer, herunder bindingsværksvægge, stukkatur, paneler, fyldingsdøre med gerichter, beslag, greb og låsetøj samt vinduernes rundposte, anverfere og stormkroge. Endelig kommer den traditionelle materialeholdning. 
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
04-04-1984
Journal nr.:
3/69-3/71

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
07-07-1970
Journal nr.:
0000

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
13-06-1970
Journal nr.:
3/69-3/71


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Slotsgade 021, matr. nr. 60, Fredensborg by, Asminderød. Generel bygningshistorisk undersøgelse. 15 sider. Sven Risom. Udateret.


Navn:
Bygningsfredningsarkivet 1918-2007
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Tilskud til forsikring 1977
Vedhæftet fil:


Navn:
Bygningsfredningsarkivet 1918-2007
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Det særlige Bygningssyn


Navn:
Bygningsfredningsarkivet 1918-2007
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Istandsættelse 1990
Vedhæftet fil:


Navn:
Bygninbgsfredningsarkivet 1918-2007
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Istandsættelse 1993
Vedhæftet fil:


Navn:
Bygningsfredningsarkivet 1918-2007
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Fornyelse af stråtag 1986
Vedhæftet fil:


Navn:
Bygningsfrednngsarkivet 1918-2007
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Fredningsdokument 1984


Navn:
Bygningsfredningsarkivet 1918-2007
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Billedmappe
Vedhæftet fil:


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
FredningsbeskrivelseOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Slotsgade 21

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap