Sag: Frømagasinet, Havremagasinet

Slotsgade 011, Fredensborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Frømagasinet, Havremagasinet
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Slotsgade 011
Kommune:
Fredensborg
Omfang:
Magasinbygningen (1757 af Lauritz de Thurah). F. 1918.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
04-04-1984
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Slotsgade 011, matr. nr. 55, Fredensborg by, Asminderød. Generel bygningshistorisk undersøgelse. 15 sider. Sven Risom. Udateret.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Slotsgade 11

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap