Sag: Fredensborg Slot

Slottet 001-015 og Skipperallé 006, Fredensborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Slot
Antal bygninger:
8
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Fredensborg Slot
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Slottet 001-015 og Skipperallé 006
Kommune:
Fredensborg
Omfang:
"Hovedbygningen (1720-24 af Johan Cornelius Krieger, forhøjet 1741-43 af Lauritz de Thurah, ombygget og fire hjørnepavilloner tilføjet 1753 af Lauritz de Thurah og Niels Eigtved, atter ombygget 1774-76 af C.F. Harsdorff; ""Ottekanten"" 1720-22, forhøjet med en etage og helt ombygget 1774-75 af C.F. Harsdorff; kirken med tilstødende fløje nord for ridebanen 1725-27 af Johan Cornelius Krieger; kavalerbygningen syd for ridebanen 1731-32 af Johan Cornelius Krieger). Skipperhuset (1725-26 af Johan Cornelius Krieger, ombygget 1804 og 1866-67) samt monumenterne i slotshaven (1760-69 af Johan Cornelius Grund og Johannes Wiedewelt). F. 1918."
Antal bygninger:
8
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Slot
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Slottet 001-015, Fredensborg Slot, matr. nr. 1a, Fredensborg by, Asminderød. Farvearkæologisk undersøgelse. Samtlige bygningsdele i gardersal og trapperum. 16 sider incl. fotografier (20 optagelser). Ole Alkærsig/Nat.mus., Farvekonserveringen. Oktober 1969. Slottet 001-015, Fredensborg Slot, matr. nr. 1a, Fredensborg by, Asminderød. Farvearkæologisk undersøgelse. Kuppelsalen. 3 sider samt fotografier (23 optagelser). Jennifer Clarke/Nat. mus., Farvekonserveringen. Januar 1975. Slottet 001-015, Fredensborg Slot, matr. nr. 1a, Fredensborg by, Asminderød. Bygningshistorisk og -arkæologisk undersøgelse. Monumenterne i slotshaven. 7 sider. Eric Erlandsen. Maj 1977. Slottet 001-015, Fredensborg Slot, matr. nr. 1a, Fredensborg by, Asminderød. Bygningshistorisk redegørelse. Toiletter i øst. 2 sider. Søren Lundqvist. Maj 1986. Slottet 001-015, Fredensborg Slot, Skipperhuset, matr. nr. 1a, Fredensborg by, Asminderød. Summarisk bygningshistorisk redegørelse. 3 sider samt tegninger. Jørgen B. Rasmussen. Juli 1989. Slottet 001-015, Fredensborg Slot, matr. nr. 1a, Fredensborg by, Asminderød. Bygningshistorisk undersøgelse. Brændegårdslængen. 8 sider samt tegninger. Hanne Raabyemagle for Boligministeriet, Slots- og Ejendomsstyrelsen. Juni 1991.


Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap