Sag: Højsager Mølle

Højsagervej 8, Fredensborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Vindmølleanlæg
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Højsager Mølle
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Højsagervej 8
Kommune:
Fredensborg
Omfang:
Vindmøllen (1870). Fredet 1959.
Beskrivelse:

Højsager Mølle er opført i 1870 som kornmølle, og der blev endvidere drevet foderstof- og købmandshandel. I 1926 blev der installeret motor i møllen. I 1953 blev filmen "Den gamle mølle på Mols" optaget i og omkring møllen.

 

Efter at mølledriften var indstillet, blev møllen i 1973 overtaget af "Selskabet til bevaring af gamle bygninger i Fredensborg og Omegn". Herefter begyndte en istandsættelse af møllen og denne fortsatte efter at Fredensborg-Humlebæk Kommune i 1978 havde overtaget møllen. Endelig genindviedes møllen i 1985, og i dag anvendes den som museumsmølle.

 

Af bevaret mølleinventar kan nævnes to skråkværne, forlagstøj med kværntræk samt en spidsemaskine. Møllen er godt vedligeholdt. Undermøllen er opført i kampesten og grundmur. Overmøllen er opført i træ og beklædt med pap og spån og hatten er løgformet og opført i træ og beklædt med pap. Møllen har jordomgang. Vingerne er sejlførende.

 

(Teksten er fra: Møllebygninger i Danmark, Redegørelse og status 1993).

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Vindmølleanlæg
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
16-12-1959
Journal nr.:
6/59


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Højsagervej 8

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap