Sag: Lille Wendorf (fredning ophævet)

Helsingørsvej 5 A, Fredensborg
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Lille Wendorf (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Helsingørsvej 5 A
Kommune:
Fredensborg
Omfang:
De fire sammenbyggede længer. F. 1972.* Ophævet 2017.
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
17-03-1977
Journal nr.:
0000

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
29-02-1972
Journal nr.:
0000

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
14-11-2017
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder, at de fire sammenbyggede længer, Helsingørsvej 5A, ”Lille Wendorf”, Fredensborg Kommune ikke længere har de arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. Lille Wendorf har i det ydre stort set bevaret et traditionelt udtryk, dog er både vinduer og døre nyere. Lille Wendorf udgør et markant element i gadebilledet, der vidner om Fredensborgs tidlige bebyggelse med bondegårde med større jordtilliggender, men bygningens autenticitet og integritet er lav på grund af de nære omgivelser i form af nybyggeri og parkeringsarealer samt grundens beskedne areal. Den tidligere bondegård har således mistet sin karakter og sit grundlag, hvorfor den miljømæssige værdi er svært forringet. I det indre er planløsningens ældre hovedtræk bevaret, men en nyere rumfordeling med særskilte køkkener og badeværelser til ejendommens fem lejligheder kom til i 1970'erne. Grundplanen blev rationaliseret og tidens knopskydninger fjernet, hvorved fortællingen om ejendommens oprindelige disponering forsvandt ligesom de fire længers indvendige hierarki, omend man bibeholdt ejendommens mindre rum. Ejendommens indre kendetegnes ved overflader og bygningsdele fra 1970'erne, der hverken passer til bygningens alder eller ydre arkitektoniske udtryk. De få ældre bevarede bygningsdele vurderes ikke at være tilstrækkelige til en opretholdelse af fredningen.
Journal nr.:
17/02451

Type:
Scanjour nr
Dato:
18-09-2018
Journal nr.:
17/02451

Type:
Scanjour nr
Dato:
18-09-2018
Journal nr.:
17/02451


Omfattede bygninger: 1


Bygning med bevaringsværdi 2 Helsingørsvej 5A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap