Sag: Passagen 4

Passagen 4, Fredensborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Passagen 4
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Passagen 4
Kommune:
Fredensborg
Omfang:
Forhuset (ca. 1750). F. 1970.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
04-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
3/69-3/71

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
15-09-1970
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
13-06-1970
Begrundelse:
Journal nr.:
3/69-3/71


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Passagen 4B

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap