Sag: Fredensborghusene

Bakkedraget 1-79, Fredensborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
15
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Fredensborghusene
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Bakkedraget 1-79
Kommune:
Fredensborg
Omfang:
Ejendommens bygninger, friarealer, haveanlæg, tilkørselsveje, pladser og stier (1963 af Jørn Utzon). F. 1987.*
Antal bygninger:
15
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
25-05-1987
Journal nr.:
631-2-1/82

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
03-07-1997
Journal nr.:
1996-926/208-0003

Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap