Sag: Terminalbygningen

Teknikergården, Lufthavnen 1, Tårnby
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Lufthavn
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Terminalbygningen
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Teknikergården, Lufthavnen 1
Kommune:
Tårnby
Omfang:
Terminalbygningen (1939 af Vilhelm Lauritzen, istandsat og flyttet til nuværende placering 2000). F. 2000.
Beskrivelse:
Det Særlige Bygningssyn drøftede en fredning af Vilhelm Lauritzens Terminalbygning på mødet den 17. september 1997. Der er nedenfor gengivet uddrag af referatet af mødet: Der er enighed i Bygningssynet om, at bygningen er et hovedværk i den funktionalistiske arkitektur. Terminalen karakteriseres blandt andet ved sin raffinerede og samtidig enkle, modulopdelte plandisposition og ved den elegante konstruktive løsning af det fri spænd over den toetagers indre hal, udformet som et bølget loft af jernbeton. Der er enighed i Bygningssynet om at besvare spørgsmålet med et ja. Synet beder dog om at man i det fortsatte arbejde overvejer en kombination af placeringsforslag B og C. Bygningssynet finder således ikke, at flytningen, nyorienteringen samt retableringen, herunder retableringen af ca. 70% af bygningens aptering, påvirker fredningsværdien i en sådan grad, at bygningen mister sin fredningsværdi.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Lufthavn
Bebyggelsestype:
Hovedstad
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
21-07-2000
Begrundelse:
Jf brev af den 8. marts 2000. Bygningen er et hovedværk i den funktionalistiske arkitektur. Terminalen karakteriseres blandt andet ved sin raffinerede og samtidig enkle, modulopdelte plandisposition og ved den elegante konstruktive løsning af det fri spænd over den toetagers indre hal, udformet som et bølget loft af jernbeton.
Journal nr.:
1996-911/185-0001


Dokumenter

Dokumenttype:
Publikation
Beskrivelse:
Københavns Lufthavn, Lauritzens Terminal fra 1939 program til flytning, december 1991 Vilhelm Lauritzens Terminalbygning fra 1939, Tekniske undersøgelser for flytning ....., september 1997 Jørgen Sestoft: i Vilhelm Lauritzen - en moderne arkitekt, 1994 Niels Boserup: Et modernistisk mesterværk, 2001 Charlotte Iversen og Kim Dirckinck-Holmfeld: Arkitektur 2, 2001Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Vilhelm Lauritzens Alle 3

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap