Sag: Tårnby Rådhus

Amager Landevej 076 og Østerlarsvej 006, Tårnby
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Rådhus
Antal bygninger:
3
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Tårnby Rådhus
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Amager Landevej 076 og Østerlarsvej 006
Kommune:
Tårnby
Omfang:
De tre forbundne bygningsafsnit (1957, 1974 og 1983 af Halldor Gunløgsson og Jørn Nielsen) og de nære omgivelser (1957 af C.Th. Sørensen og Ole Nørgård, 1974 af Morten Klint og Knud Lund Sørensen). F. 1994.
Beskrivelse:
I arkitekturhistorien henføres rådhuset under modernismen, hvor første byggefase betragtes som et hovedeksempel på samtidig japansk arkitekturs indflydelse på dansk bygningskunst. Første byggefase fremstår med en klassisk enkelthed i opbygningen, der tillige med en asketisk farveholdning og en forfinet detaljering tilfører huset repræsentativ værdighed. Ved anvendelse af de samme arkitektoniske motiver i de senere byggefaser - bygningernes rumlige organisering, bygningsblokkenes proportionering, samt bygningsdetaljernes form, farve og materialevirkning - har anlægget opnået en bemærkelsesværdig arkitektonisk helhedskarakter. Omgivelserne understøtter det synsmæssige indtryk af rådhuset, samtidig med, at de repræsenterer selvstændige arkitektoniske kvaliteter.
Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Rådhus
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:
Mur ; Have ; Træer ; Parkeringsplads ; Andet

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
22-11-1994
Begrundelse:
Rådhuset repræsenterer de fremragende arkitektoniske værdier, der er forudsætningen for at et bygningsanlæg, som endnu ikke er hundrede år gammel kan fredes. Rådhuset umiddelbare omgivelser indgår som en uadskillelig del af den fredningsværdige helhed.
Journal nr.:
911/185-0003


Omfattede bygninger: 3


Fredet bygning Amager Landevej 76
Fredet bygning Østerlarsvej 6
Fredet bygning Amager Landevej 76

Fredede omgivelser: 5

Signatur Mur
Signatur Have
Signatur Træer
Signatur Parkeringsplads
Signatur Andet


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap