Sag: Sorø Ting- og Arresthus

Torvet 2, Sorø
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Ting- / arresthus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Sorø Ting- og Arresthus
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Torvet 2
Kommune:
Sorø
Omfang:
Hovedbygningen på hjørnet af Torvet og Storgade med nagelfast inventar (arkitekt Vilhelm Tvede, 1880-81) mur med portpiller mellem hovedbygningen og nabobygningen Storgade 7, arrestbygningen (1871) samt de to lygtestandere i støbejern på Torvet foran hovedindgangen. F. 2009. *
Beskrivelse:
Bygningshistorie
Sorø Ting- og Arresthus blev opført i 1880 på den grund på hjørnet af Torvet og Storgade, hvor det tidligere rådhus havde ligget. Dette nedbrændte i 1879. Det tidligere rådhus var opført i 1844, og ved sammenligning med f.eks. Svaneke Rådhus kan man få den opfattelse, at der har bestået en slags typetegning til rådhuse fra denne periode.

Beskrivelse
Placeringen på Torvet på det gamle rådhus’ plads har gjort at Vilhelm Tvede har måttet arbejde med to facadeskemaer – den ”rigtige” facade mod Torvet med hovedindgangen og et gavlfacademotiv mod Storgade med en tilsvarende imposant virkning. Bygningen var i det indre delt mellem arrestforvarerens bolig i stueetagen med adgang til arresten og tinghusfunktionen på 1. sal med retssal, dommerkontor, venteværelse og voteringsværelser. Stueetagen er i dag benyttet af Sorø Politi. Der er ikke ændret i rumstrukturen, hvilket værelsernes stuk viser, og køkkenet ligger, hvor det hele tiden har ligget. Førstesalen har indtil for nylig fungeret som retslokaler og forekommer i det væsentlige uændret siden opførelsen.

Arresten
Arrestbygningen er opført i 1871. Bygningen har således hørt til det ældre, nedbrændte rådhus. Arresten er i dag sammenbygget med Ting- og Arresthuset. Kun de to fag i stueetagen benyttes i dag af politiet. Resten af stueetagen og hele førstesalen hører til biblioteket, der er beliggende i nabobygningens gård.

Baggrund
Vilhelm Tvede var elev af G.F. Hetsch, og - som det siges hos Weilbach, ”fik han tidligt smag for den nyromantiske stil med lisener og rundbuefriser i røde mursten”. Vilhelm Tvede nåede i sin tid at bygge råd-, ting- og arresthuse i Stubbekøbing (1860), Nakskov (1872-73), Nykøbing Falster (1873-74), arresthus i Ringsted (1875) og Sorø Råd- Ting- og Arresthus i 1881. Tvedes ting- og arrestbygninger er alle skåret over samme læst – fremtrukket midterparti med kraftig moduleret gavlkvist og med midtstillet indgangsdør, to eller tre vinduer til hver side og med trappegavle. En række andre ting- og arresthuse fra samme periode, f.eks. Hillerød (1888), Skelskør (1895-96, ligeledes med dekoreret tag), Helsingør, Frederikssund, Stege (Bindesbøll, i stedet for gavlkvist har han brugt et tårnmotiv) og Svendborg, der dog fremtræder noget mere opulent, er bygget i samme arkitektoniske formsprog og tydeligvis ”over samme læst”. Det har ikke været muligt at finde ud af, om der har ligget en form for typetegninger fra ministeriets side eller om Vilhelm Tvede som arkitekt på et af de første i denne generation af ting- og arresthuse har dannet skole.

Vedligeholdelsestilstand
Bygningen er velholdt.

Planbestemmelser
Der foreligger ikke lokalplan for området.

Kommuneatlas
Der er ikke udarbejdet kommuneatlas for Sorø Kommune.

Omgivelser
Sorø Torv ligger omgivet af en række fine bygninger, heraf et par fredede bindingsværkshuse. I denne fornemme sammenhæng spiller Ting- og Arresthuset godt med.

Litteraturhenvisninger
Weilbachs Kunstnerleksikon Historiske Huse i Sorø. 1982 Danmarks Tinghuse. 2006.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Ting- / arresthus
Bebyggelsestype:
Købstad - Den gamle bykerne
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Andet ; Mur med portal, låge

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsbeslutning
Dato:
15-10-2009
Begrundelse:
Kulturarvsstyrelsen finder, at Sorø Ting- og Arresthus, bestående af hovedbygningen på hjørnet af Torvet og Storgade med nagelfast inventar (arkitekt Vilhelm Tvede, 1880-81), mur med portpiller mellem hovedbygningen og nabobygningen, Storgade 7 (1880-81), arrestbygningen (1871) samt de to lygtestandere i støbejern på Torvet foran hovedindgangen, Torvet 2, Sorø Kommune, har de kulturhistoriske, herunder arkitekturhistoriske og de arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning. Arkitektonisk er bygningen et tidstypisk eksempel på det officielle Danmarks brug af historicismens monumentale formsprog. Med sin symmetriske facade, de udsmykkede gavlpartier og sin højde med det dekorerede tag, har bygningen stor fortælleværdi om lovens magt og betydning. Med det kraftfulde gavlparti mod Storgade viser Vilhelm Tvede arkitektonisk kunnen til at modellere facader. I det indre er den velbevarede førstesal med retslokale, dommer- og venteværelse med de bemalede lofter og indbyggede skabe udført med stor håndværksmæssig omhu. Kulturarvsstyrelsen finder således, at de bærende fredningsværdier især knytter sig til bygningens ydre med tag og facaders gedigne håndværk og i det indre til rumstrukturen, udsmykningen, den oprindelige materialeholdning og nagelfaste møblering. Kulturarvsstyrelsen vægter, at man fremover opretholder rækken af celleindgange i arresten samt drager omsorg for, at farvesætningen fremover kommer til at harmonere med den oprindelige.
Journal nr.:
2008-7.82.02/340-0001

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
23-05-2011
Journal nr.:
2010-7.83.03/340-0001

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
31-01-2014
Journal nr.:
2008-7.82.02/340-0001


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Torvet 2

Fredede omgivelser: 2

Signatur Andet
Lygtestander, 2 stk.
Signatur Mur med portal, låge


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap