Sag: Gl. Røsnæsvej 9

Gl. Røsnæsvej 9, Kalundborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Villa
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Gl. Røsnæsvej 9
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Gl. Røsnæsvej 9
Kommune:
Kalundborg
Omfang:
Villaen (1961-62 af Erik Chr. Sørensen) med nære omgivelser. Fredet 2009.
Beskrivelse:
Bygningshistorie
Villaen Gl. Røsnæsvej er et en-familiehus opført i tidens stil, hvor privatlivet afskærmes med en tilknappet facade mod vej, men lukker sig inviterende op mod havesiden. Den lette haveside med de store vinduespartier og spinkle, mørke rammer henter inspiration fra japansk arkitektur, hvilket både har sin baggrund generelt i tidens arkitektur, men også i bygherrens længerevarende ophold i Korea.

Baggrund
Villaen er opført under bygherrens ophold i Sydkorea, og stod så godt som indflytningsklart, da han vendte hjem. Arkitekten har således haft relativt frie hænder ved udformningen af såvel ydre som indre. 

Vedligeholdelsestilstand
Villaen er vel vedligeholdt, og står i det væsentlige uændret siden opførelsen.

Planbestemmelser
Ingen.

Kommuneatlas
Intet.

Omgivelser
Villaen er opført på kanten af en tidligere grusgrav, men havens dramatiske udformning i flere niveauer og et voldsomt fald mod fjorden anes ikke fra vejen, hvor villaens helt tilknappede facade udelukker indblik.
Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Villa
Bebyggelsestype:
Købstad - Villakvarter,parcelhusområde
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:
Andet ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsbeslutning
Dato:
26-10-2010
Begrundelse:
Kulturarvsstyrelsen finder, at villaen Gl. Røsnæsvej 9 (1961-62 af Erik Chr. Sørensen), Kalundborg Kommune med nære omgivelser har de arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning. Villaens placering på kanten af en grusgrav medfører, at bygningen er i en etage mod vejen og i to etager mod haven. Den lukkede facade med det sorte indgangsparti mod vejen fremtræder med autoritet, hvorved offentligheden lukkes ude, og privatlivet afskærmes. Mod haven åbner villaen sig med store vindues- og dørpartier og skaber en flydende bevægelse mellem ude og inde både i stueplan og på første sal. Villaen fremtræder med sit robuste formsprog i facaden og havesidens lette udtryk som en fin fortolkning af datidens internationale strømninger. De bærende fredningsværdier knytter sig især til villaens facader, den oprindelige rumstruktur, farve- og materialeholdning samt til køkkeninventaret. Derudover lægger Kulturarvsstyrelsen vægt på, at terrænforholdene på begge sider af huset og beplantningen mod vejen opretholdes.
Journal nr.:
2008-7.82.02/326-0003


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Gl Røsnæsvej 9

Fredede omgivelser: 6

Signatur Andet
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap