Sag: Dalsgårdvej 22

Dalsgårdvej 22, Sønderborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Beboelseshus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Dalsgårdvej 22
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Dalsgårdvej 22
Kommune:
Sønderborg
Omfang:
Det tidligere skipperhus (1834). F. 2009.
Beskrivelse:
Bygningen ligger ud til Flensborg Fjord nord for bebyggelsen ”Dalsgård” syd for Gråsten. Bygningen er opført som skipperhus.

Bygningshistorie
Bygningen er et jordløst hus, som har fungeret som aftægtsbolig, skipperhus helt frem til 1970, hvor der er den nuværende ejer har overtaget det til brug som sommerhus.

Der henvises i øvrigt til den fyldigere beskrivelse af denne type bygninger i Landsforeningen fredningsforslag.

Beskrivelse
Huser er opført i tegl fra et lokalt teglværk. Jævnfør pjecen om Teglbrænding i Rinkenæs Sogn af Hans Munk Hansen har der tidligere ligget adskillige teglværker i sognet, da jorden er særlig lerrig og dermed velegnet til produktion af tegl.

Bygningen er et typisk sønderjysk sted med murede kalkede vægge, et stejlt trekvartvalmet stråtag og én skorsten. Husets østside, som er den fine facade, er symmetrisk med to, to-rammede vinduer på hver side af den tofløjede hoveddør. Mod vest og nabobebyggelserne er bagindgangen. Vinduerne i stueplan er alle torammede med en mørk grøn karm og hvidmalede rammer og sprosser.

På et tidligt tidspunkt er der tilføjet et lille udskud med to mindre vinduer. Taget er beklædt med tagpaptag. Mod nord er lidt senere tilføjet endnu en tilbygning, som oprindelig blev anvendt til lade, svinesti og lokum. Den anvendes nu til værksted - med adgang udefra - og badeværelse - med adgang inde fra huset. Mod vest er taget trukket ud til overdækket areal til opbevaring af ting og sager.

I den sydvendte gavl er et tofløjet vindue mod vest. I gavltrekanten sidder to støbejernsvinduer symmetrisk omkring et nye opsprosset vinduer, som er etableret der, hvor der tidligere har været en lem ind til et åbent loftsrum. I den nordvendte gavl har der også været en lem til loftet. Det nuværende vindue (tofløjet dør) er gjort bredere end den tidligere lem.

Indvendigt er bygningens oprindelige plan i vidt omfang opretholdt med to små værelser mod vandet og to mod land. Bag indgangsdøren fører en trappe op til loftet. I landsiden ligger køkkenet mellem de to værelser, hvoraf det nordlige har været aftægtsbolig! I dette værelse er i nyere tid opsat en skillevæg for at etablere en gang ud til badeværelset nord herfor. Gulvbelægningen i entre og de to værelser mod fjorden er klinker, i spisestuen og køkken er korkplader og i loftsetagen bræddegulve.

De oprindelige døre er bevaret. Dørene er forskellige og som vinduerne er det formentlig genbrugte døre.

I tagetagen har den nuværende ejer indrettet to ”store” værelser i det tidligere tag¬rum.

Baggrund
Bygningen er en karakteristisk repræsentant for den lokale byggeskik. Der er kun bevaret et meget begrænset antal af disse tidligere utallige jordløse huse, og i de fleste tilfælde er de meget omfattende ændret. (Se også efterfølgende foto af nabohus.)  

Vedligeholdelsestilstand

Bygningen er umiddelbart vurderet i en god stand.

Planbestemmelser

Ejendommen er ikke omfattet af en bevarende lokalplan, men alle bygninger med bevaringsværdi 1 – 6 i kommuneatlasset for den tidligere Gråsten Kommune er udpeget som bevaringsværdige i kommuneplanen.

Kommuneatlas

Bygningen har fået høj bevaringsværdi (3) i Gråsten Kommuneatlas fra 1992.

Omgivelser
I haven står et lysthus, som er produceret af en lokal snedker, og oprindeligt har stået på Munkemøllen (den nuværende ejers barndomshjem). Birkebarken til den indvendige beklædning er i sin tid indkøbt i Tyskland. Efterfølgende er lysthuset flyttet én gang og står nu på sin tredje placering på Dalsgårdvej 22.

Umiddelbart vest for bygningen ligger to tilsvarende huse, hvoraf det ene er ombygget til uigenkendelighed.

Litteraturhenvisninger

Teglbrænding i Rinkenær Sogn af Hans Munk Hansen. 1992 af Cathrinesmindes Venner, hvor der side 9 er et foto af huset.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelseshus
Bebyggelsestype:
Fisker-/færgeleje
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsbeslutning
Dato:
30-10-2009
Begrundelse:
Kulturarvsstyrelsen finder, at det tidligere skipperhus, Dalsgårdvej 22 (1834) har de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning. Huset er en velbevaret repræsentant for et typisk, lille, sønderjysk, jordløst hus, hvor den oprindelige rumopdeling i vidt omfang er bevaret. Dertil kommer, at bygningen fortæller om erhvervet i den tidligere kystkultur i kystnære landområder. Kulturarvsstyrelsen finder, at de bærende fredningsværdier især knytter sig til bygningens ydre, den originale farve- og materialeholdning og til opretholdelsen af de oprindelige mindre rum. Kulturarvsstyrelsen skal anbefale, at man fremover etablerer lemme for vinduerne til loftet og nedtoner vinduerne.
Journal nr.:
2008-7.82.02/540-0003

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
30-04-2014
Journal nr.:
2008-7.82.02/540-0003


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Dalsgårdvej 22

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap