Sag: Fiskerhuset

Østergade 10, Gribskov
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Beboelse mm.
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Fiskerhuset
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Østergade 10
Kommune:
Gribskov
Omfang:
Stuehus og sidehuslænge (sidst i 1700-tallet, omb. 1868), samt den brolagte gård og stakitter mod gaden. F. 1993.*
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:
Stakit ; Belægning, fortov ; Gårdrum, gårdsplads

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
02-12-1993
Journal nr.:
926/213-0001

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
03-09-1993
Begrundelse:
Anlægget har de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning. Bygningerne er et eksempel på en fiskerbolig med tilhørende jord. Stuelængen er på 7 bjælkespærfag, grundmuret og med stråtag. Sidehuslængen er på 5 bindingsværksfag og stråtag. Bygningernes ydre og indre er meget velbevaret og udgør sammen med den brolagte gård og stakittet mod gaden en helhed.
Journal nr.:
911/213-0001


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Østergade 10
Fredet bygning Østergade 10

Fredede omgivelser: 3

Signatur Stakit
Signatur Belægning, fortov
Signatur Gårdrum, gårdsplads


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap