Sag: Esrum Kloster

Klostergade 11 A-C, Gribskov
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Kirkeanlæg
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Esrum Kloster
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Klostergade 11 A-C
Kommune:
Gribskov
Omfang:
Hovedfløjen med halvtagsbygning mod nord og to sidefløje (1300-1400-tallet, grundlagt 1140-50). F. 1918.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Kirkeanlæg
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
04-04-1984
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Klostergade 11 A-C Esrum Kloster Matr.nr. 1f Farvearkæologiske undersøgelser i den vestlige del 4 sider Konserveringstekniker Karen-Marie Henriksen januar 1997Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Klostergade 11A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap